Projekty systemowe i konkursowe

5 sierpnia 2013

Narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów

W 2008 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Konkurs nr 4/POKL/3.4.3/08 “Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów” na opracowanie projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III “Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem konkursu było stworzenie narzędzi oraz materiałów metodycznych do wykorzystania w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej ucznia, przez instytucje zajmujące się doradztwem edukacyjnym i zawodowym oraz przez rodziców, uczniów i nauczycieli.

W ramach zrealizowanych projektów powstały narzędzia do samobadania uczniów oraz narzędzia dla doradców zawodowych, umożliwiające diagnozowanie uczniów ze wszystkich grup wiekowych.

 1. DIAPREZAMUS – pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży
 2. “Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów”
 3. LABIRYNT ZAWODÓW – niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów wraz z multimedialnymi zasobami informacji zawodowej
 4. VADEMECUM TALENTU – zintegrowana ocena predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
 5. “Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”
 6. „Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych”
 7. „Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych  i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów:
  http://www.scholaris.pl/zasob/103921
  http://www.scholaris.pl/zasob/103923
  http://www.scholaris.pl/zasob/103924
  http://www.scholaris.pl/zasob/103925
Idź do góry