Publikacje

2 października 2014

Publikacje – kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe

Wydawnictwa z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego – EUROGUIDANCE

Publikacje – doradztwo edukacyjno-zawodowe

 1. Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość
 2. Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców
 3. Rozwijam skrzydła. Poradnik metodyczny dla wychowawców gimnazjum w zakresie doradztwa zawodowego
 4. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Publikacje – kształcenie zawodowe i ustawiczne

 1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum
 2. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
 3. Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – przykładowe rozwiązania
 4. Szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego
 5. Standardy jakości kształcenia zawodowego
 6. Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport
 7. Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego
 8. Czym się kierować podczas doboru, dopuszczania, modernizacji i konstruowania programów nauczania
 9. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Krok po kroku
 10. Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Krok po kroku
 11. Programy nauczania dla zawodu. Krok po kroku
 12. Szkolne plany nauczania. Krok po kroku
 13. Korelacje kształcenia ogólnego i zawodowego. Krok po kroku

21 poradników – Jak wdrażać modułowe programy kształcenia zawodowego.

Na serię składają się poradniki dla dyrektora szkoły/placówki oświatowej, nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego, kierownika kształcenia praktycznego, przedstawicieli organu nadzorującego, a także 16 poradników opisujących jak realizować kształcenie zawodowe w oparciu o modułowy program nauczania w najpopularniejszych branżach. Poradniki mają charakter przewodników wskazujących krok po kroku drogę postępowania w przygotowaniu do wdrożenia kształcenia modułowego. Studia przypadków oraz propozycje zastosowania konkretnych rozwiązań dają szansę m.in. na dokonanie szybkiej oceny, czy jesteśmy gotowi na innowacyjne rozwiązania programowe. Autorami wszystkich poradników są doświadczeni praktycy oraz znawcy tematyki modułowego kształcenia zawodowego

Publikacje zostały przygotowane przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Idź do góry