Ministerstwo

Uczniowie, którzy zdobyli medale na olimpiadzie informatycznej
20 lipca 2017

Polscy uczniowie nagrodzeni na Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej w Lublanie

W dniach 10-15 lipca w stolicy Słowenii odbyła się 24. Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej (CEOI 2017). Doskonale spisali się na niej reprezentanci Polski, którzy z Lublany przywieźli dwa złote i dwa srebrne medale.

Zwycięzcą konkursu został Anadi Agrawal, uczeń XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, który ex aequo z reprezentantem Rumunii Andreim Popą oraz przedstawicielem Gruzji Giorgim Kldiashvilim zdobył komplet punktów. Drugi złoty medal wywalczył Mariusz Trela z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Zdobywcami srebrnych medali zostali dwaj uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie – Jan Olkowski i Stanisław Strzelecki.

Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środkowej jest skierowana do uczniów szkół średnich. Udział w konkursie biorą zwycięzcy zawodów, które organizowane są przez krajowe ministerstwo edukacji lub inną odpowiadająca mu instytucję. Regularnie w olimpiadzie uczestniczą uczniowie z Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii. Dodatkowo do udziału w konkursie organizator zaprasza reprezentantów innych krajów.

Olimpiada służy pogłębianiu wiedzy informatycznej i rozwijaniu zainteresowań technologiami informatycznymi. Podczas zawodów uczniowie muszą wykazać się umiejętnościami z zakresu programowania czy analizowania problemów algorytmicznych.

To kolejny sukces naszych uczniów w finałach międzynarodowych zawodów przedmiotowych organizowanych w czasie tegorocznych wakacji. Przypomnijmy, że na 49. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (IchO) w Nakhon Pathom w Tajlandii reprezentanci Polski zdobyli cztery medale – trzy srebrne i jeden brązowy, a uczniowie z Kraśnika wywalczyli drugie miejsce na międzynarodowej olimpiadzie w zakresie robotyki w stolicy USA.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Falgi Unii Europejskiej i Polski
17 lipca 2017

Komunikat dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem statusu akredytowanej Szkoły Europejskiej

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z funkcjonowaniem w Polsce Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) i koniecznością zapewnienia dzieciom pracowników Agencji wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej, istnieje możliwość uzyskania przez szkołę w Warszawie lub okolicach akredytacji systemu Szkół Europejskich. Warunkiem przyznania akredytacji jest realizowanie nauczania, które prowadzi do uzyskania Matury Europejskiej.

Akredytowana Szkoła Europejska to szkoła, które oferuje europejskie kształcenie spełniające wymagania pedagogiczne ustanowione w Szkołach Europejskich, ale w ramach systemu oświaty danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Organ prowadzący akredytowaną Szkołę Europejską pokrywa koszty jej funkcjonowania.

Akredytowana Szkoła Europejska funkcjonuje na podstawie umowy między Radą Zarządzającą Szkół Europejskich i organem prowadzącym szkołę. Wniosek w sprawie akredytacji składają władze danego państwa członkowskiego, w którym taka szkoła ma być utworzona.

Otrzymanie akredytacji wiąże się ze spełnieniem wymagań stawianych Szkole Europejskiej, m.in. realizacja programu Szkół Europejskich, posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, wyposażonych pracowni językowych oraz posiadanie kadry pedagogicznej do nauki wszystkich języków uczniów (jedynie native speakers). Szkoła powinna posiadać co najmniej jedną z 3 sekcji językowych (angielską, francuską lub niemiecką) oraz w ostatnich dwóch latach szkoły średniej realizować nauczanie według programu Matury Europejskiej.

Akredytowanej Szkole Europejskiej przysługuje ryczałtowe finansowanie kształcenia uczniów ze strony Komisji Europejskiej  – dzieci pracowników instytucji UE, jednak nie wcześniej niż po spełnieniu wszystkich wymagań i otrzymaniu akredytacji (okres uruchamiania szkoły jest kosztem organu prowadzącego).

Więcej informacji na temat systemu Szkół Europejskich oraz wymogów znajduje się w poniższych linkach:

Zapraszamy podmioty zainteresowane uzyskaniem akredytacji o przesyłanie zgłoszeń w terminie do 11 sierpnia 2017 r. w formie elektronicznej na adres sekretariat.dswm@men.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć statut szkoły oraz formularz zgłoszenia zainteresowania uzyskaniem akredytacji szkół europejskich.

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej
12 kwietnia 2017

Dni wolne od pracy w MEN

Informujemy, że 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji centralnej, w tym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W zamian nasz urząd będzie otwarty dla Państwa w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września.

Stosowne zarządzenie podpisała Pani Beata Kempa, szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zarządzenie nr 9 Szefa KPRM

Idź do góry