Departamenty i Biura

2 sierpnia 2013

Departamenty i Biura

Departament Ekonomiczny (DE)
tel.: (22) 34 74 242,
fax: 22 34 74 183,
E-mail: Sekretariat.DE@men.gov.pl
Dyrektor: Konrad Hodzyński
Zastępca Dyrektora: Beata Matosek


Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)
tel.: (22) 34 74 881, fax: (22) 34 74 883
E-mail: Sekretariat.DFS@men.gov.pl
Dyrektor: Marek Lewiński
Zastępca Dyrektora: Karol Bieniek


Departament Informacji i Promocji (DIP)
tel. (22) 34 74 457, fax: (22) 628 35 04
E-mail: Sekretariat.DIP@men.gov.pl
Dyrektor: Piotr Gajewski
Zastępca Dyrektora: Anna Ostrowska


Departament Podręczników, Programów i Innowacji (DPPI)
tel.: (22) 34 74 792, fax: (22) 34 74 160
E-mail: Sekretariat.DPPI@men.gov.pl
Dyrektor: Alina Sarnecka
Zastępca Dyrektora: Rafał Lew-Starowicz
Zastępca Dyrektora: Roksana Tołwińska


Departament Kształcenia Ogólnego (DKO)
tel.: (22) 34 74 141, fax: (22) 628 81 36
E-mail: Sekretariat.DKO@men.gov.pl
Dyrektor: Katarzyna Koszewska
Zastępca Dyrektora: Anna Dakowicz-Nawrocka


Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)
tel.: (22) 34 74 195, fax: (22) 34 74 190
Dyrektor: Urszula Martynowicz
Zastępca Dyrektora: Piotr Bartosiak


Departament Prawny (DP)
tel.: (22) 34 74 273, fax: (22) 34 74 272
E-mail: Sekretariat.DP@men.gov.pl
Dyrektor: Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska
Zastępca Dyrektora: Andrzej Barański


Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)
tel.: (22) 34 74 312, fax: (22) 34 74 253
Dyrektor: Sebastian Kęciek
Zastępca Dyrektora: Grzegorz Chorąży


Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST)
tel.: (22) 34 74 458, fax: (22) 34 74 417
E-mail: Sekretariat.DWST@men.gov.pl
Dyrektor: Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora: Ewa Staniszewska
Zastępca Dyrektora: Jerzy Jakubczuk
Zastępca Dyrektora: Kazimierz Koprowski


Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI)
tel.: (22) 34 74 228, fax: (22) 34 74 229
E-mail: Sekretariat.DWKI@men.gov.pl
Dyrektor: Joanna Wilewska
Zastępca Dyrektora: Agnieszka Ludwin


Biuro Administracyjne (BA)
E-mail: Sekretariat.BA@men.gov.pl
tel.: (22) 34 74 157, fax: (22) 622 37 04
Dyrektor: Alan Steinbarth


Biuro Kadr i Szkolenia (BKS)
tel.: (22) 34 74 170, fax: (22) 629 10 33
E-mail: Sekretariat.BKS@men.gov.pl
Dyrektor: Małgorzata Nestorowicz


Biuro Kontroli (BK)
tel.: (22) 34 74 574, fax: (22) 34 74 172
E-mail: Sekretariat.BK@men.gov.pl
Dyrektor: Sławomir Wiatrowski


Biuro Organizacyjne (BO)
tel.: (22) 34 74 265, fax: (22) 34 74 261
E-mail: Sekretariat.BO@men.gov.pl
Dyrektor: Sławomir Adamiec
Zastępca Dyrektora: Klaudia Kuruś-Staszewska


Gabinet Polityczny Ministra (GPM)
Tel.: (22) 34 74 145, fax: (22) 34 74 146

Sekretariat Ministra Edukacji Narodowej
tel.: (22) 34 74 204, fax: (22) 34 74 205


Sekretariat Sekretarza Stanu – Marzeny Machałek
Tel.: (22) 34 74 102, fax: (22) 34 74 118


Sekretariat Podsekretarza Stanu – Marzenny Drab
Tel.: (22) 34 74 276, fax: (22) 34 74 310


Sekretariat Podsekretarza Stanu – Macieja Kopcia
Tel.: (22) 34 74 839, fax: (22) 34 74 840

Idź do góry