Wyjaśnienia dla mediów

2 października 2018

Wyjaśnienie MEN Ogólnopolski Dzień Tornistra z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi obchodów Ogólnopolskiego Dnia Tornistra 1 października 2018 r. w Warszawie z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej wyjaśniam: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała Ogólnopolski Dzień Tornistra w Szkole Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie. Była to jedyna szkoła, którą w tym […]

15 września 2018

Prestiż zawodu nauczyciela to priorytet MEN – zrealizowane postulaty KSOiW NSZZ “Solidarność”

Minister Edukacji Narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Od początku kadencji odbyło się blisko 180 spotkań. Związki zawodowe to ważny partner MEN w kreowaniu krajowej, lokalnej polityki oświatowej, a także w zakresie wprowadzania rozwiązań w jednostkach systemu oświaty. Minister Edukacji Narodowej zadbała o […]

11 września 2018

Wyjaśnienia MEN do artykułu DGP „Ustawowa dyskryminacja w szkole”, autorstwa Artura Radwana, 11 września 2018 r.

Informuję, że tytuł artykułu „Ustawowa dyskryminacja w szkole” w odniesieniu do przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli niepełnosprawnych jest nieuprawniony. Natomiast sposób przedstawienia nowego przepisu z wykorzystaniem wadliwej interpretacji regulacji ustawowych w tym zakresie, dokonywanej przez niektórych dyrektorów szkół wprowadza w błąd opinię publiczną i tym samym może stanowić źródło nieuzasadnionego niepokoju ze strony niepełnosprawnych nauczycieli. […]

13 lipca 2018

Odpowiedź MEN na artykuł „Matka walczy o szkołę dla Tomka”, opublikowany w Gazecie Wyborczej Łódź, 13 lipca 2018 r.

Szanowna Pani Joanna Żarnoch-Chudzińska Redaktor naczelna Gazety Wyborczej w Łodzi Szanowna Pani Redaktor, w związku z opublikowanym dziś artykułem w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej (nr 160) pt. „Matka walczy o szkołę dla Tomka”, dotyczącym rzekomego nakazu MEN organizowania indywidualnego nauczania w domu ucznia z niepełnosprawnością, dementujemy informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd. Zaznaczam również, że […]

28 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu „Minister zakaże komórek w szkołach?”, opublikowanego w Super Expressie, 28 czerwca 2018 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że przepisy prawa pozostawiły szkołom swobodę w określeniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje żadnych zmian w zakresie ograniczania wykorzystywania telefonów komórkowych w szkołach. Kwestie regulujące zasady używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powinny być rozstrzygane przez daną społeczność szkolną […]

27 czerwca 2018

Odpowiedź MEN na apel zamieszczony w Gazecie Wyborczej 20 czerwca 2018 r.

W związku apelem zamieszczonym w Gazecie Wyborczej w rubryce „Rekomendacja »Wyborcza to Wy«: podpisz apel” dotyczącym  rzekomego nakazu MEN organizowania indywidualnego nauczania w domu ucznia z niepełnosprawnością, dementujemy informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd. Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z niepełnosprawnością […]

27 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Nauczyciele uciekają na emeryturę”, opublikowanego w Gazecie Wyborczej, autorstwa Justyny Sucheckiej i Leszka Kostrzewskiego, 27 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informuję, że od początku wprowadzania reformy edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreślało prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na etaty nauczycieli. W związku ze zmianami ustrojowymi oraz zwiększeniem ramowych planów nauczania w szkołach podstawowych, zwiększeniu ulegnie również zapotrzebowanie na etaty nauczycieli. Powyższa informacja potwierdziła się w danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z którymi w roku szkolnym […]

13 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Iluzoryczne wsparcie dla uczniów”, opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, autorstwa Artura Radwana, 13 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze deklaracje. Zobowiązanie MEN dotyczące stanowisk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole dotyczy 1 września 2019 r. Obecnie trwają prace mające na celu przejściowe usprawnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Docelowo konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone do Ustawy o wsparciu dziecka i ucznia. Nad ostatecznymi rozwiązaniami pracuje zespół ekspertów ds. wypracowania […]

21 maja 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, opublikowanego w dzienniku Fakt, autorstwa MJ, 21 maja 2018 r.

Uprzejmie informuję, że w opublikowanym dziś artykule pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, zawarte są informacje dotyczące nauczania indywidualnego w szkołach, które wprowadzają rodziców w błąd. Cyt. „(…) Tyle, że we wrześniu wchodzi zarządzenie MEN, zgodnie z nim indywidualne nauczanie będzie możliwe tylko w domu”. Informuję, że to rozwiązanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a […]

18 maja 2018

Komentarz MEN do artykułu „MEN wyrzuca dzieci ze szkół”, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, 17 maja br.

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, autorstwa Marka Juśkiewicza uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedzią podjęliśmy działania dotyczące wyjaśnienia opisanej sytuacji w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W szkole doszło do nieporozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicem ucznia wynikającego z nieznajomości prawa oświatowego. Wczoraj odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Łódzkiego […]

Idź do góry