Wyjaśnienia dla mediów

13 lipca 2018

Odpowiedź MEN na artykuł „Matka walczy o szkołę dla Tomka”, opublikowany w Gazecie Wyborczej Łódź, 13 lipca 2018 r.

Szanowna Pani Joanna Żarnoch-Chudzińska Redaktor naczelna Gazety Wyborczej w Łodzi Szanowna Pani Redaktor, w związku z opublikowanym dziś artykułem w łódzkim wydaniu Gazety Wyborczej (nr 160) pt. „Matka walczy o szkołę dla Tomka”, dotyczącym rzekomego nakazu MEN organizowania indywidualnego nauczania w domu ucznia z niepełnosprawnością, dementujemy informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd. Zaznaczam również, że […]

28 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu „Minister zakaże komórek w szkołach?”, opublikowanego w Super Expressie, 28 czerwca 2018 r.

Uprzejmie wyjaśniam, że przepisy prawa pozostawiły szkołom swobodę w określeniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje żadnych zmian w zakresie ograniczania wykorzystywania telefonów komórkowych w szkołach. Kwestie regulujące zasady używania urządzeń elektronicznych na terenie szkoły powinny być rozstrzygane przez daną społeczność szkolną […]

27 czerwca 2018

Odpowiedź MEN na apel zamieszczony w Gazecie Wyborczej 20 czerwca 2018 r.

W związku apelem zamieszczonym w Gazecie Wyborczej w rubryce „Rekomendacja »Wyborcza to Wy«: podpisz apel” dotyczącym  rzekomego nakazu MEN organizowania indywidualnego nauczania w domu ucznia z niepełnosprawnością, dementujemy informacje wprowadzające opinię publiczną w błąd. Edukacja włączająca to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niepełnosprawność nie jest wskazaniem do kierowania ucznia na indywidualne nauczanie. Uczeń z niepełnosprawnością […]

27 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Nauczyciele uciekają na emeryturę”, opublikowanego w Gazecie Wyborczej, autorstwa Justyny Sucheckiej i Leszka Kostrzewskiego, 27 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informuję, że od początku wprowadzania reformy edukacji Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreślało prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na etaty nauczycieli. W związku ze zmianami ustrojowymi oraz zwiększeniem ramowych planów nauczania w szkołach podstawowych, zwiększeniu ulegnie również zapotrzebowanie na etaty nauczycieli. Powyższa informacja potwierdziła się w danych pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z którymi w roku szkolnym […]

13 czerwca 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Iluzoryczne wsparcie dla uczniów”, opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej, autorstwa Artura Radwana, 13 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informuję, że podtrzymujemy nasze deklaracje. Zobowiązanie MEN dotyczące stanowisk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w każdej szkole dotyczy 1 września 2019 r. Obecnie trwają prace mające na celu przejściowe usprawnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia. Docelowo konkretne rozwiązania zostaną wprowadzone do Ustawy o wsparciu dziecka i ucznia. Nad ostatecznymi rozwiązaniami pracuje zespół ekspertów ds. wypracowania […]

21 maja 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, opublikowanego w dzienniku Fakt, autorstwa MJ, 21 maja 2018 r.

Uprzejmie informuję, że w opublikowanym dziś artykule pt. „Minister obiecuje pomóc Tomkowi”, zawarte są informacje dotyczące nauczania indywidualnego w szkołach, które wprowadzają rodziców w błąd. Cyt. „(…) Tyle, że we wrześniu wchodzi zarządzenie MEN, zgodnie z nim indywidualne nauczanie będzie możliwe tylko w domu”. Informuję, że to rozwiązanie prawne reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, a […]

18 maja 2018

Komentarz MEN do artykułu „MEN wyrzuca dzieci ze szkół”, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, 17 maja br.

W nawiązaniu do wczorajszego artykułu, opublikowanego w dzienniku „Fakt”, autorstwa Marka Juśkiewicza uprzejmie informuje, że zgodnie z zapowiedzią podjęliśmy działania dotyczące wyjaśnienia opisanej sytuacji w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. W szkole doszło do nieporozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły a rodzicem ucznia wynikającego z nieznajomości prawa oświatowego. Wczoraj odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył przedstawiciel Łódzkiego […]

27 kwietnia 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Mama chłopca chorego na SMA…” opublikowanego w serwisie medexpress.pl 27 kwietna 2018 r.

Zapewnienie wsparcia uczniom z niepełnosprawnościami to priorytet działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Warta podkreślenia jest zmiana w zakresie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych na organizację kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowymi przepisami prawa ww. środki nie mogą być przeznaczane na inne cele. Takie rozwiązanie daję dyrektorowi większą swobodę w zapewnianiu uczniom najbardziej efektywnego, odpowiadającego ich potrzebom […]

16 kwietnia 2018

MEN dotrzymuje obietnic – psycholog i pedagog w każdej szkole. Komentarz do artykułu opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej 16.04.2018 r.

Kompleksowe wsparcie uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to jeden z kluczowych elementów systemu edukacji. Rozwiązania w tym zakresie, nad którymi obecnie pracujemy są priorytetem, a specjaliści z tej dziedziny mają odgrywać w nich kluczową rolę. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dążymy to tego, aby od 1 września 2019 r. w każdej szkole […]

11 kwietnia 2018

Komentarz MEN do artykułu pt. „Minister obiecała, a podwyżek nie ma. Nauczyciele czekają…” opublikowanego w Dzienniku Łódzkim 11.04.2018r.

Subwencja oświatowa dla Łodzi na rok 2018 wynosi 607 999 169 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 19,6 mln złotych, tj. o 3,3%. Kwota podwyżek dla nauczycieli od 1 kwietnia br. w wysokości 5,35% została przekazana w subwencji. Nie jest prawdą twierdzenie, że dodatkowe środki przekazane w subwencji na 2018 r. nie będą mogły […]

Idź do góry