Aktualności

23 sierpnia 2017

Konferencja dyrektorów szkół katolickich z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 21 sierpnia br. uczestniczył w konferencji dyrektorów szkół katolickich, która corocznie odbywa się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego na Jasnej Górze. Głównym tematem spotkania z blisko 200 dyrektorami szkół z całej Polski było omówienie głównych zmian związanych z wdrażaną obecnie reformą edukacji, które rozpoczną się od 1 […]

23 sierpnia 2017

2 września – Narodowe Czytanie Wesela

2 września odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym roku do wspólnej lektury w głosowaniu internetowym wybrano Wesele Stanisława Wyspiańskiego, które konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego. Do udziału w akcji zaproszone są instytucje kultury, szkoły i biblioteki. Ze względu na fakt, że inauguracja roku szkolnego odbędzie […]

21 sierpnia 2017

Matura 2017 – informacja o egzaminie poprawkowym

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że tegoroczny egzamin maturalny w terminie poprawkowym zostanie przeprowadzony w części pisemnej – we wtorek, 22 sierpnia br. oraz w części ustnej – od środy do piątku, 23-25 sierpnia br. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który w maju i/lub czerwcu przystąpił do: egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych […]

18 sierpnia 2017

5 mln zł dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami

Zasiłki, wyjazdy, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze dla uczniów poszkodowanych w wyniku nawałnic – takie wsparcie przewiduje rządowy program przyjęty przez Radę Ministrów. 18 sierpnia br. przyjęto Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć […]

18 sierpnia 2017

Wizyta minister Anny Zalewskiej w Baku – 41. Światowa Konferencja Skautowa

W dniach 14-17 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w 41. Światowej Konferencji Skautowej w Baku. Głównym celem wizyty szefowej MEN w Azerbejdżanie było wsparcie polskiej kandydatury do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku. Światowe Jamboree Skautowe to największe tego typu wydarzenie skupiające kilkadziesiąt milionów młodych ludzi w wieku 14-17 […]

18 sierpnia 2017

Święto Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu z udziałem wiceminister edukacji

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w sobotę, 12 sierpnia br. wzięła udział w obchodach Święta Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej. Wydarzenie to połączone było z wręczeniem Nagrody Jagiellońskiej JE prof. Václavowi Klausowi byłemu prezydentowi Republiki Czeskiej. – Cieszę się, że wyróżnienie zostanie przyznane osobie, która będąc odpowiedzialnym politykiem i naukowcem przyczyniła się do umacniania […]

14 sierpnia 2017

Kondolencje od minister edukacji Anny Zalewskiej

Gmach MEN

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o tragicznych wydarzeniach na obozie harcerskim w Suszku na Pomorzu. Solidaryzując się z rodzinami ofiar i poszkodowanymi przekazuję najszczersze wyrazy współczucia. Nie ma słów, aby opisać ból jaki w tej chwili czujemy. Ofiarami dramatu były przede wszystkim dzieci, które już od najmłodszych lat będąc harcerzami uczyły się jak […]

11 sierpnia 2017

1 września br. wystartuje program grantowy „Enea Akademia Talentów”

Publiczne szkoły podstawowe i gimnazja (zlokalizowane na terenie działania spółek z Grupy Enea), które chcą realizować projekty edukacyjne, wspierające rozwój zainteresowań swoich uczniów, mają szansę pozyskać grant w wysokości 10 000 zł. Celem akcji organizowanej przez Fundację Enea i spółkę Enea jest popularyzacja nauki, sztuki i sportu wśród młodych ludzi, w szczególności poprzez: stworzenie ciekawych i […]

10 sierpnia 2017

Uczniowie z Polski zostali najlepszą drużyną młodych geografów na świecie

Doskonale spisali się polscy uczniowie na zakończonej 8 sierpnia br. Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej (iGeo). Konkurs został rozegrany w stolicy Serbii i wzięło w nim udział ponad 160 osób z 41 państw świata. Drużynowo Polacy osiągnęli najlepszy wynik, pokonując reprezentantów Rumunii oraz Stanów Zjednoczonych. Łącznie z Belgradu polscy licealiści przywiozą cztery medale. Indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła […]

10 sierpnia 2017

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił 4 sierpnia 2017 r. konkurs na realizację zadań w latach 2018-2019 z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Zostały one określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. […]

Idź do góry