Aktualności

28 czerwca 2017

Bezpieczeństwo uczniów – spotkanie konsultacyjne w MEN

W jaki sposób zapewnić uczniom w szkole bezpieczeństwo, w tym cyberbezpieczeństwo oraz w jaki sposób wspomóc dyrektora w realizacji tego zadania – nad tymi zagadnieniem dyskutowali w poniedziałek, 26 czerwca br., uczestnicy spotkania z wiceminister edukacji Marzeną Machałek. W Ministerstwie Edukacji Narodowej zainicjowano prace mające na celu wypracowanie procedur stanowiących narzędzie efektywnego reagowania na trudne […]

28 czerwca 2017

Sukces uczniów z Tarnowa w Międzynarodowym Konkursie International Cyberfair

Uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie otrzymali platynową nagrodę w Międzynarodowym Konkursie International Cyberfair za projekt „Permeation-Przenikanie”, który zrealizowali w ramach programu „Przywróćmy pamięć” (Bring Memory Back). Do tegorocznego konkursu zgłoszono szkoły ze 115 krajów świata. Nagrody – platynowe, złote, srebrne i brązowe – były przyznawane w 8 kategoriach. W ocenie […]

27 czerwca 2017

Nowe rozwiązania w medycynie szkolnej

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło pierwsze efekty prac nad systemem medycyny szkolnej. Niebawem do konsultacji publicznych zostanie skierowany projekt założeń do ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w  wieku szkolnym. Określone zostaną w nim zasady współpracy szkolnych gabinetów z właściwym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Nowy system opierać się będzie na trzech elementach: szkolnych gabinetach zdrowotnych – prowadzonych […]

27 czerwca 2017

Organizacja konkursów, turniejów i olimpiad – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Celem nowelizacji dotychczasowych przepisów jest dostosowanie ich do nowej struktury szkół, a także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania olimpiad. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie możliwości przeprowadzania olimpiad dla […]

26 czerwca 2017

XI Letnia Szkoła Fizyki – inauguracja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 26 czerwca br., w otwarciu Letniej Szkoły Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podziękował organizatorom za stworzenie dla uczniów zainteresowanych fizyką miejsca do rozwijania pasji i zainteresowań. Wyraził również wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Fizycznego za udział w tworzeniu podstaw programowych z fizyki. […]

25 czerwca 2017

60-lecie grudziądzkiego „Ekonomika” – uroczystość z udziałem wiceminister edukacji

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w piątek, 23 czerwca br., w uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. prof. Oskara Langego w Grudziądzu. Wydarzenie to połączone było z jubileuszem 60-lecia powstania szkoły. W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji pogratulowała uczniom i nauczycielom sukcesów osiągniętych w kończącym się roku szkolnym. – Za wami […]

24 czerwca 2017

Koniec roku szkolnego w Piławie Górnej z udziałem minister Anny Zalewskiej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w piątek, 23 czerwca br., w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku. W swoim wystąpieniu szefowa MEN dziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę w kończącym się roku szkolnym. – To właśnie od waszych nauczycieli i rodziców […]

24 czerwca 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zgorzelcu – wizyta wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN wczoraj, 23 czerwca br., wzięła udział w uroczystym zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. Podczas spotkania ze społecznością szkolną, wiceminister edukacji podkreśliła, że zmiany zaproponowane w systemie szkolnictwa zawodowego mają na celu ściślejsze powiązanie szkół z rynkiem pracy. Pogratulowała […]

23 czerwca 2017

Zakończenie roku szkolnego w Ząbkach z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć wziął dziś udział w zakończeniu roku szkolnego w dwóch szkołach podstawowych w podwarszawskich Ząbkach. Wiceminister odwiedził najpierw Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Kochanowskiego, a następnie uczestniczył w uroczystości zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca. Podczas przemówienia skierowanego do uczniów klas III ząbkowskiej „Dwójki” wiceminister pogratulował […]

23 czerwca 2017

Zakończenie zajęć w szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Uśmiechnięte dzieci przed nimi kubki z kredkami

Dziś, 23 czerwca br., dla ponad 4,5 mln uczniów (4 609 034) z blisko 28 tys. (27 906) szkół rozpoczną się letnie wakacje. Mijający rok szkolny 2016/2017 był czasem przygotowania szkół do wdrażania zmian w oświacie. Zakończony został pierwszy etap wprowadzania reformy. Już od 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowy ustrój szkolny. Wprowadzone zostaną: […]

Idź do góry