Aktualności

17 lipca 2018

Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce – spotkanie w MEN

W dniach 11-13 lipca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyły się spotkania z przedstawicielami Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej oraz Komisji Europejskiej, rozpoczynające projekt pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce, realizowany w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Projekt polega na zapewnieniu doradztwa eksperckiego realizowanego przez Europejską Agencję […]

16 lipca 2018

Polscy uczniowie z medalami na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej

Polscy uczniowie rozpoczęli wakacyjny udział w międzynarodowych konkursach przedmiotowych. Dobra wiadomość przyszła z Rumunii. Polscy licealiści zajęli tam 9. miejsce i wrócą z 59. Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO 2018) z 6 medalami – 1 złotym i 5 srebrnymi. W tegorocznej olimpiadzie, która odbyła się w dniach 3-14 lipca br. w Cluj-Napoca udział wzięło 600 uczniów […]

16 lipca 2018

Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu

Tabliczka na budynku MEN

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1–5 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) według programów nauczania obowiązujących w Szkołach Europejskich. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy: Do konkursu może […]

12 lipca 2018

Porozumienie MEN z Forum Transportu Drogowego na rzecz kształcenia kierowców

W środę, 11 lipca br. polskie organizacje zrzeszające przewoźników w Forum Transportu Drogowego podpisały porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej o współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego w zawodach związanych z transportem drogowym. Porozumienie resortu edukacji z organizacjami przewoźników tworzącymi Forum Transportu Drogowego podpisano w siedzibie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie. W imieniu MEN porozumienie podpisała […]

11 lipca 2018

Posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST z udziałem wiceminister edukacji

W środę, 11 lipca br. w gmachu MEN odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczyła wiceminister edukacji Marzena Machałek. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania […]

11 lipca 2018

Nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia

Ministerstwo Edukacji informuje, że Komisja Europejska ogłosiła nabór kandydatów na członków Europejskiego Panelu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia, którego głównym zadaniem będzie wsparcie przygotowania strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia po roku 2020. W ramach Panelu Ekspertów podjęta zostanie dyskusja na temat wyzwań, przed którymi stoi Europa i ich wpływu na systemy kształcenia […]

10 lipca 2018

Ruszyła rejestracja na Kongres Rozwoju Systemu Edukacji

Już dziś zapraszamy na pierwszy Kongres Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 10 września 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy, Biznes Klub). Ideą przedsięwzięcia jest podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematem spotkania będą nie tylko kompetencje istotne w przestrzeni zawodowej, ale ważne także w życiu prywatnym […]

10 lipca 2018

Wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych

Centrum Informatyczne Edukacji informuje, że pod adresem https://rspo.men.gov.pl dostępna jest wyszukiwarka szkół i placówek oświatowych tzw. „Wyszukiwarka RSPO”. Szkołę lub placówkę oświatową można wyszukać podając podstawowe dane takie jak: Numer REGON Numer RSPO Położenie szkoły lub placówki (np. województwo, powiat, gmina, miejscowość) Organ prowadzący Typ (np. gmina, fundacja, stowarzyszenie) Położenie (np. województwo, powiat, gmina) Nazwa […]

3 lipca 2018

Ogłoszenie wstępnych wyników egzaminu maturalnego z maja 2018 r. – konferencja z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

We wtorek, 3 lipca br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć oraz Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik przedstawili wstępne wyniki egzaminu maturalnego z maja 2018 r. Podsumowując egzamin maturalny, wiceminister edukacji wskazał – Te wyniki nie odbiegają od lat poprzednich. Mamy pewną stałą, jeśli chodzi o wyniki egzaminu na poziomie podstawowym. Odsetek sukcesów i średnie […]

2 lipca 2018

Trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście

W poniedziałek, 2 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście. Obradom przewodniczył Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej do spraw kontaktów polsko-żydowskich. Posiedzenie Rady zdominowała dyskusja na temat projektu edukacyjnego „Obywatele polscy w KL Auschwitz”, przygotowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz […]

Idź do góry