Aktualności

21 sierpnia 2018

Rozporządzenie w sprawie doradztwa zawodowego podpisane

Uczennica poczas praktyk sprawdza element silnika, w tle nauczyciel z innym uczniem

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 16 sierpnia br. podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego. Dokument ten wejdzie w życie od 1 września br.   Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych […]

20 sierpnia 2018

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 r. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 15 kwietnia do 17 kwietnia. Egzamin gimnazjalny w terminie głównym zaplanowany został w dniach 10-12 […]

20 sierpnia 2018

Rozstrzygnięcie konkursu MEN w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”

257 szkołom i placówkom oświatowym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w piątek podpisała listę wnioskodawców, którym zostało przyznane dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę […]

17 sierpnia 2018

Wyślij kartkę Powstańcom Warszawskim – akcja BohaterON!

Minister Edukacji Narodowej zachęca wszystkich uczniów do udziału w edukacyjnym projekcie BohaterON – włącz historię! W ramach akcji można wysłać kartkę do uczestników Powstania Warszawskiego, dziękując im w ten sposób za poświęcenie i walkę w obronie ojczyzny. Kampania BohaterON – włącz historię rozpoczęła się 1 sierpnia, a zakończy się 2 października. Potrwa 63 dni, czyli […]

16 sierpnia 2018

Przegląd twórczości artystycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konkurs MEN

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego przygotowania koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego. Termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2018 r. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej […]

13 sierpnia 2018

Sukces polskich uczniów na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej

Podczas XV Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Quebec City (Kanada) Polacy wywalczyli 4 medale – 2 złote i 2 brązowe. Złote medale zdobyli: Jakub Pypkowski z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (4 miejsce na świecie) oraz Wojciech Piątek z III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Józefa Sowińskiego we Wrocławiu (5 miejsce na świecie). Brązowe […]

13 sierpnia 2018

Wizyta szefowej MEN na Podhalu

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w niedzielę, 12 sierpnia br. wzięła udział II Międzynarodowych Targach Cieśli w Chochołowie na Podhalu. Celem wydarzenia była promocja ciesielstwa. Pomimo iż zawód cieśla jest ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zdaniem organizatorów wciąż zbyt mała liczba młodych ludzi podejmuje kształcenie w tym kierunku. W trakcie trzydniowej wystawy odbyły się […]

8 sierpnia 2018

Europejski Tydzień Sportu – zgłoś swoją inicjatywę

W dniach 23 – 30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu (ETS), koordynowany w Polsce przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ministerstwo Edukacji Narodowej – tak jak w latach ubiegłych – włącza się w promocję tej ogólnopolskiej inicjatywy. Z uwagi na fakt, że placówki oświatowe, pedagodzy […]

7 sierpnia 2018

Dyskusja w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem Macieja Kopcia

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w posiedzeniu Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie Zespołu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” poświęcone było m.in. dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. – Projekt ustawy ma za zadanie dokonać pewnego przełomu, […]

6 sierpnia 2018

Nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje pozarządowe do zorganizowania i przeprowadzenia konkursu poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Na zadanie przeznaczono łącznie 420 000 zł, w tym: na konkurs poezji „Myśmy wciąż do Niepodległej szli..” – kwotę 320 000 zł; na quiz wiedzy o Niepodległej – kwotę 100 000 zł. Zarówno […]

Idź do góry