Aktualności

28 kwietnia 2017

Finansowanie oświaty i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN

W ciągu najbliższych trzech lat zwiększymy wynagrodzenie dla nauczycieli o 15 procent – poinformowała minister Anna Zalewska. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia. W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie […]

28 kwietnia 2017

Egzamin maturalny 2017

Grupa osób rozwiązująca test

W czwartek, 4 maja około 283 900 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja. Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w […]

28 kwietnia 2017

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – zaczynamy prekonsultacje

Gmach MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło dziś  przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych: – czteroletniego liceum ogólnokształcącego, – pięcioletniego technikum, – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, – dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, – dwuletniej branżowej szkoły II […]

27 kwietnia 2017

List Minister Edukacji Narodowej i Minister Cyfryzacji do marszałków województw

Osoba podpisująca piórem kartkę papieru

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska skierowały do marszałków województw list, w którym zwracają uwagę na to, aby realizowane projekty edukacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych były spójne z działaniami prowadzonymi przez oba ministerstwa. Ministrowie podkreślają, że wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć i zapobieganie ich powielaniu umożliwi wzmocnienie podejmowanych zadań i bardziej […]

26 kwietnia 2017

Debata o nowej podstawie programowej z historii z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę wziął udział w debacie dotyczącej nowej podstawy programowej z historii. Spotkanie odbyło się w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. Zorganizowana debata wpisuje się w kontekst szeroko rozumianej dyskusji o nowej podstawie programowej. Biorący udział w spotkaniu publicyści, historycy i nauczyciele zastanawiali się nad […]

26 kwietnia 2017

„Łączy nas kształcenie zawodowe” – konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN we wtorek, 25 kwietnia br. wzięła udział w V konferencji naukowo-technicznej „Kształcenie zawodowe – drogi, metody, innowacyjność”. W swoim wystąpieniu, wiceminister edukacji podkreśliła, jak ważną rolę spełnia udział pracodawców w kształtowaniu zmian w systemie kształcenia zawodowego. – Reforma kształcenia zawodowego nie jest możliwa bez aktywnego udziału pracodawców. To kluczowy […]

26 kwietnia 2017

Wiceminister edukacji spotkał się z finalistami Olimpiady Fizycznej

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego spotkał się z uczestnikami tegorocznej edycji Olimpiady Fizycznej. Wydarzeniem towarzyszącym finałowi była 50-ta rocznica pierwszej Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej (MOF), która odbyła się w Polsce. W kolejnych latach nasz kraj jeszcze dwukrotnie był gospodarzem tego prestiżowego wydarzenia dla całego światowego środowiska fizyków. W […]

26 kwietnia 2017

Wyjaśnienia MEN dotyczące uwag odnośnie organizacji nauczania indywidualnego

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi sposobu realizowania orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego wyjaśniamy, że nie ma mowy o jakimkolwiek wykluczaniu uczniów. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, są objęci szczególną troską Ministerstwa Edukacji Narodowej. Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu edukacji, który zapewni maksymalne wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami w szkole. […]

25 kwietnia 2017

26. Marsz Żywych z udziałem Minister Edukacji Narodowej

Minister Anna Zalewska w poniedziałek, 24 kwietnia br. wzięła udział w 26. Marszu Żywych. W trzykilometrową trasę z byłego niemieckiego obozu Auschwitz I do Auschwitz II-Birkenau wyruszyło wczoraj kilka tysięcy Żydów i Polaków. Obecni byli również ministrowie edukacji z krajów europejskich i Izraela. Oficjalne rozpoczęcie uroczystości pod hasłem”Gdy odejdzie ostatni z ocalałych” miało miejsce dzień […]

25 kwietnia 2017

„Wiem, jak uczyć o energii jądrowej” – finał konkursu z udziałem szefowej MEN

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej zorganizowanym przez Ministerstwo Energii. Podczas wydarzenia minister edukacji wręczyła nagrody nauczycielom i doradcom metodycznym z całej Polski w konkursie „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego energii i energetyki jądrowej, z […]

Idź do góry