Dla nauczycieli

21 marca 2017

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r. Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska, dlatego też zostanie skierowane do właściwych ministrów. Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą […]

20 marca 2017

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Osoba pisząca na kartce papieru, widoczne dłonie i długopis

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie. Minister edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, […]

20 marca 2017

Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach. Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Korzystająca z taksówki mama z dziećmi przywołuje postać Mariana […]

17 marca 2017

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane

Osoba podpisująca piórem kartkę papieru

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 17 marca br., rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Rozporządzenie zawiera regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę […]

16 marca 2017

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

Ksiażki (CC by Photogenica)

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w […]

16 marca 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018–2019/2020 dla absolwentów gimnazjum – rozporządzenie podpisane

szkoła

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Podpisane rozporządzenie określa: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku […]

16 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

Biblioteka, książki

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe. Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania […]

16 marca 2017

Interakcja – Integracja – inauguracja konferencji z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę, 15 marca br. wziął udział w otwarciu 9. Konferencji Interakcja – Integracja, która trwa w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. W swoim przemówieniu wiceminister edukacji odniósł się do rozwiązań dotyczących nauki przedmiotów przyrodniczych ujętych w nowej podstawie programowej. – Warunki realizacji przedmiotów przyrodniczych zawartych w nowej podstawie programowej […]

15 marca 2017

IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty z udziałem minister edukacji

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła dziś, 15 marca br., w IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty w Toruniu. Głównym tematem była przyszłość edukacji i wyzwania, jakie stoją przed samorządami. W swoim wystąpieniu minister edukacji zwróciła uwagę na aktualny stan wdrażania reformy oświaty. Minister przypomniała, że blisko 98 proc. rad powiatów oraz 95 proc. rad […]

14 marca 2017

Finansowanie oświaty na wsi – spotkanie szefowej MEN z przedstawicielami tzw. małych szkół

– Uczeń musi mieć dostęp do dobrej edukacji bez względu na to gdzie mieszka, z jakiej gminy pochodzi – powiedziała w poniedziałek szefowa MEN. Minister Anna Zalewska wzięła wczoraj udział w spotkaniu z przedstawicielami tzw. małych szkół. Obecna była na nim także Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN. – Chcemy na nowo spojrzeć na subwencję […]

Idź do góry