Dla nauczycieli

16 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Premier RP oraz Minister Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 16 października br. z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas wydarzenia najlepsi uczniowie z całego kraju odebrali z rąk Premier Beaty Szydło stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji […]

12 października 2017

Minister Edukacji Narodowej zachęca do korzystania ze szczepień ochronnych

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w akcji szczepienia przeciw grypie. Oprócz szefowej MEN, ze szczepienia skorzystali również pracownicy ministerstwa. Szefowa MEN przez osobisty udział w akcji podkreśliła, że szczepienia ochronne są najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym sposobem ochrony przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. Na całym świecie powszechne programy szczepień pozwoliły wyeliminować niektóre choroby zakaźne (m.in. ospę […]

11 października 2017

Oświata polonijna na Ukrainie – wizyta wiceministra edukacji we Lwowie

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN we wtorek, 10 października br. spotkał się przedstawicielami środowiska oświatowego we Lwowie. Głównym tematem wizyty wiceministra edukacji na Ukrainie było omówienie sytuacji oświaty polonijnej w tym kraju. Na spotkaniu w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN zapewnił przedstawicieli polskich szkół, że sprawa oświaty polskiej […]

11 października 2017

Inauguracja cykli seminariów branżowych z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 października br. zainaugurowała cykl seminariów branżowych skierowanych do pracodawców. Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym z zaplanowanych 12 konferencji skierowanych do przedstawicieli poszczególnych branż. W dwudniowym wydarzeniu w Warszawie uczestniczyli przedstawiciele branży fryzjersko-kosmetycznej oraz artystyczno-medialnej. Obecni byli między innymi dyrektorzy szkół zawodowych, organizacji branżowych, stowarzyszeń i izb rzemieślniczych. […]

3 października 2017

Wizyta Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w Irlandii

Spotkania z Polonią i środowiskiem oświatowym oraz jubileusz 5-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej – to główne punkty dwudniowej wizyty szefowej MEN w Irlandii. W sobotę, 30 września br. minister Anna Zalewska spotkała się z uczniami, rodzicami, nauczycielami Polskiej Akademii Wiedzy PAK w Dublinie. Szefowa MEN uczestniczyła również w posiedzeniu Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w […]

14 września 2017

Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

Dzieci podczas lekcji w szkole

W Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono dyrektorom szkół materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do klasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku. Zachęcamy […]

13 września 2017

Dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych

Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać dodatek wyróżniający. Takie rozwiązanie proponujemy w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dodatek za wyróżniającą pracę po raz pierwszy nauczyciele dyplomowani będą mogli otrzymać od 1 września 2020 r. W docelowej wysokości […]

13 września 2017

Finansowanie zadań oświatowych – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Projekt ustawy obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące […]

13 września 2017

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – projekt ustawy przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów

Rada Ministrów przyjęła wczoraj, 12 września br. projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Dzięki OSE na terenach dotychczas wykluczonych cyfrowo, przy wsparciu państwa, powstanie najnowocześniejsza infrastruktura z szybkim internetem. Już w 2018 roku rozpocznie się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z internetu 100 Mb/s na tych samych zasadach, […]

12 września 2017

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Grupa osób rozwiązująca test

Do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej przystąpiło w maju i czerwcu 2017 r. 259 037 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 166 606 to absolwenci liceum ogólnokształcącego, a 92 431 technikum. Łącznie egzamin maturalny zdało 218 779 uczniów, co stanowi 84,5% wszystkich zdających. Świadectwo dojrzałości otrzymało 89% absolwentów liceum ogólnokształcącego (148 158) i 76% […]

Idź do góry