Dla nauczycieli

28 kwietnia 2017

Finansowanie oświaty i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN

W ciągu najbliższych trzech lat zwiększymy wynagrodzenie dla nauczycieli o 15 procent – poinformowała minister Anna Zalewska. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia. W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie […]

28 kwietnia 2017

Egzamin maturalny 2017

Grupa osób rozwiązująca test

W czwartek, 4 maja około 283 900 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja. Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w […]

28 kwietnia 2017

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – zaczynamy prekonsultacje

Gmach MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło dziś  przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych: – czteroletniego liceum ogólnokształcącego, – pięcioletniego technikum, – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, – dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, – dwuletniej branżowej szkoły II […]

27 kwietnia 2017

List Minister Edukacji Narodowej i Minister Cyfryzacji do marszałków województw

Osoba podpisująca piórem kartkę papieru

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska skierowały do marszałków województw list, w którym zwracają uwagę na to, aby realizowane projekty edukacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych były spójne z działaniami prowadzonymi przez oba ministerstwa. Ministrowie podkreślają, że wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć i zapobieganie ich powielaniu umożliwi wzmocnienie podejmowanych zadań i bardziej […]

26 kwietnia 2017

Debata o nowej podstawie programowej z historii z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę wziął udział w debacie dotyczącej nowej podstawy programowej z historii. Spotkanie odbyło się w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. Zorganizowana debata wpisuje się w kontekst szeroko rozumianej dyskusji o nowej podstawie programowej. Biorący udział w spotkaniu publicyści, historycy i nauczyciele zastanawiali się nad […]

25 kwietnia 2017

„Wiem, jak uczyć o energii jądrowej” – finał konkursu z udziałem szefowej MEN

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w II Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej zorganizowanym przez Ministerstwo Energii. Podczas wydarzenia minister edukacji wręczyła nagrody nauczycielom i doradcom metodycznym z całej Polski w konkursie „Wiem, jak uczyć o energii jądrowej”. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom. Zadaniem konkursowym było opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dotyczącego energii i energetyki jądrowej, z […]

21 kwietnia 2017

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

Sala sejmowa, w niej posłowie

Sejm jednogłośnie przyjął dziś nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Uchwalone zmiany związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie. System Informacji Oświatowej […]

20 kwietnia 2017

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń rozwiązujący test

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian ustawowych, które uwzględniają wprowadzenie nowego ustroju szkolnego, tj. wprowadzenie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz […]

20 kwietnia 2017

Zachęcamy do udziału w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we […]

18 kwietnia 2017

Egzamin gimnazjalny 2017

Arkusz z egzaminu gimnazjalnego

Ponad 349 000 uczniów z blisko 7 000 szkół w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Jutro gimnazjaliści zdawać będą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek, 20 kwietnia uczniów czekać będzie egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologią, chemią, fizyką i geografią) oraz matematyki. Ostatniego dnia, w piątek przeprowadzony […]

Idź do góry