Dla nauczycieli

18 kwietnia 2018

Informacja dyrektora CKE dotycząca nieprawdziwych doniesień medialnych na temat egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiły się na jednym z portali społecznościowych, dotyczących zamiaru „anulowania przez CKE egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego”, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuję, że informacje te są nieprawdziwe. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zamierza unieważniać egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

18 kwietnia 2018

Dziś rozpoczyna się trzydniowy egzamin gimnazjalny 2018

Grupa osób rozwiązująca test

Ponad 349 000 uczniów z prawie 7 100 szkół rozpocznie dziś tegoroczny egzamin gimnazjalny, który przeprowadzany będzie w terminie od 18 do 20 kwietnia. Dziś, 18 kwietnia br. uczniowie przystąpią do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W drugim dniu, 19 kwietnia, młodzież rozwiązywać będą zadania z biologii, chemii, fizyki, geografii […]

11 kwietnia 2018

Regionalna konferencja programu Erasmus+ już 27 kwietnia br. w Szczecinie

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 27 kwietnia br. w Szczecinie odbędzie się druga w tym roku konferencja regionalna pod hasłem “Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”. Celem wydarzenia będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+. Na spotkaniach omówione zostaną priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i […]

6 kwietnia 2018

Kongres Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu – prezentacja dalszych zmian w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, nowe rozwiązania wprowadzone w Systemie Informacji Oświatowej, prezentacja dobrych praktyk współpracy samorządu, przedsiębiorstw i szkół oraz wsparcie kształcenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – to główne tematy dyskusji podjętej podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu. Prezentacja „Biznes dla szkół, szkoły […]

4 kwietnia 2018

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dziś, 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Zmianie ulegają zasady […]

26 marca 2018

200 mln zł na kształcenie przyszłych nauczycieli

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłosiło konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli”. Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ma na celu podniesienie kompetencji studentów, którzy zamierzają w przyszłości zostać nauczycielami. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty realizowane na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską. Co więcej, […]

21 marca 2018

Szefowa MEN wręczyła dyplomy nauczycielom wyróżnionym w konkursie eTwinning

Podczas obchodów Dnia Nowych Technologii w Edukacji minister Anna Zalewska wręczyła dyplomy laureatom europejskiego konkursu eTwinning nagrodzonym w latach 2017 i 2018. eTwinning to europejski program edukacyjny, w ramach którego nauczyciele i uczniowie z całego świata mogą ze sobą współpracować realizując projekty edukacyjne przy pomocy mediów elektronicznych. Program oferuje również wiele możliwości rozwoju zawodowego przez […]

21 marca 2018

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Minister Anna Zalewska zainaugurowała dziś, 21 marca br. w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Celem wydarzenia jest promocja edukacji cyfrowej. Rozpoczynając obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji, minister Anna Zalewska mówiła o zmianach w systemie edukacji, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Przypomniała o obowiązkowej nauce […]

20 marca 2018

Warsztaty regionalne programu Erasmus+ we Wrocławiu

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w warsztatach regionalnych programu Erasmus+, które odbędą się 5 kwietnia br. w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Jakie możliwości daje udział w programie Erasmus +? Kto może z niego skorzystać? W jaki sposób aplikować? Jakie formalności należy spełnić?. Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas warsztatów […]

20 marca 2018

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia – projekt w konsultacjach

Uczennica poczas praktyk sprawdza element silnika, w tle nauczyciel z innym uczniem

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia […]

Idź do góry