Dla rodziców

28 kwietnia 2017

Finansowanie oświaty i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN

W ciągu najbliższych trzech lat zwiększymy wynagrodzenie dla nauczycieli o 15 procent – poinformowała minister Anna Zalewska. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia. W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie […]

28 kwietnia 2017

Egzamin maturalny 2017

Grupa osób rozwiązująca test

W czwartek, 4 maja około 283 900 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja. Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w […]

27 kwietnia 2017

List Minister Edukacji Narodowej i Minister Cyfryzacji do marszałków województw

Osoba podpisująca piórem kartkę papieru

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska skierowały do marszałków województw list, w którym zwracają uwagę na to, aby realizowane projekty edukacyjne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych były spójne z działaniami prowadzonymi przez oba ministerstwa. Ministrowie podkreślają, że wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć i zapobieganie ich powielaniu umożliwi wzmocnienie podejmowanych zadań i bardziej […]

26 kwietnia 2017

Debata o nowej podstawie programowej z historii z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę wziął udział w debacie dotyczącej nowej podstawy programowej z historii. Spotkanie odbyło się w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. Zorganizowana debata wpisuje się w kontekst szeroko rozumianej dyskusji o nowej podstawie programowej. Biorący udział w spotkaniu publicyści, historycy i nauczyciele zastanawiali się nad […]

18 kwietnia 2017

Egzamin gimnazjalny 2017

Arkusz z egzaminu gimnazjalnego

Ponad 349 000 uczniów z blisko 7 000 szkół w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Jutro gimnazjaliści zdawać będą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek, 20 kwietnia uczniów czekać będzie egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologią, chemią, fizyką i geografią) oraz matematyki. Ostatniego dnia, w piątek przeprowadzony […]

6 kwietnia 2017

Opłaty dla dziecka 6-letniego w przedszkolu – wyjaśnienia MEN

Grupka uśmiechających się dzieci

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z przepisami możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5 lat. Oznacza to, że zniesienie możliwości pobierania opłat dotyczy dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, tj. dzieci, które w danym roku […]

6 kwietnia 2017

Organizacja kształcenia w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – rozporządzenie przekazane do konsultacji

Gmach MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej. Konieczność wydania nowego rozporządzenia spowodowana jest zmianami, jakie wprowadziła ustawa – Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 14 […]

4 kwietnia 2017

„Wolontariusz Roku” – konkurs MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Został on zainaugurowany przez wiceminister edukacji Teresę Wargocką w Rzeszowie. Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata. Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest […]

31 marca 2017

Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela z udziałem minister edukacji

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w dniach 30 i 31 marca br. wzięła udział w 7. Międzynarodowym Szczycie dotyczącym Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession, ISTP) w Edynburgu. W ramach Szczytu minister Anna Zalewska przeprowadziła szereg dwustronnych spotkań z przedstawicielami OECD, EI (Education International) oraz ministrami edukacji (m.in. Anglii, Szkocji, Niemiec, Holandii, Singapuru), […]

30 marca 2017

Wdrażanie reformy edukacji – sieć szkół gotowa

Wszystkie rady gmin i rady powiatów, które przesłały kuratorom oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego otrzymały już pozytywną opinię – poinformował dziś na konferencji prasowej wiceminister edukacji Maciej Kopeć. – 31 marca jest istotnym dniem w etapie wdrażania zmian w oświacie. Reforma edukacji to nie tylko zmiana sieci szkół, […]

Idź do góry