Dla rodziców

24 czerwca 2017

Koniec roku szkolnego w Piławie Górnej z udziałem minister Anny Zalewskiej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w piątek, 23 czerwca br., w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku. W swoim wystąpieniu szefowa MEN dziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę w kończącym się roku szkolnym. – To właśnie od waszych nauczycieli i rodziców […]

23 czerwca 2017

Zakończenie zajęć w szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Uśmiechnięte dzieci przed nimi kubki z kredkami

Dziś, 23 czerwca br., dla ponad 4,5 mln uczniów (4 609 034) z blisko 28 tys. (27 906) szkół rozpoczną się letnie wakacje. Mijający rok szkolny 2016/2017 był czasem przygotowania szkół do wdrażania zmian w oświacie. Zakończony został pierwszy etap wprowadzania reformy. Już od 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowy ustrój szkolny. Wprowadzone zostaną: […]

23 czerwca 2017

Życzenia od minister edukacji na zakończenie zajęć szkolnych

Drodzy Uczniowie, zakończył się rok szkolny 2016/2017. Za wami czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i umiejętności. Dziś jesteście bogatsi nie tylko o nowy zasób wiadomości, ale także doświadczenia, które zaowocują w dorosłym życiu. Przed Wami wakacje – czas odpoczynku, w którym będziecie poznawali nowych ludzi i odkrywali nieznane miejsca. Mam nadzieję, że w tym okresie […]

21 czerwca 2017

Poznaliśmy „Wolontariusza Roku” – gala finałowa konkursu MEN

W środę, 21 czerwca br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej nagrodziła czternastu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”. Na uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie obecna była również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. Celem konkursu zorganizowanego przez MEN było promowanie idei pomagania innym i pokazanie, jak niezwykle ważne jest to działanie w środowisku szkolnym […]

16 czerwca 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 – znamy wyniki

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Przystąpiło do niego około 344 000 uczniów III klas gimnazjum. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Składał się on z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch […]

14 czerwca 2017

Indywidualizacja kształcenia – projekty rozporządzeń do ponownych konsultacji

Nauczycielka i uczennica

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane z projektach rozporządzeń o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiaj 14 czerwca br. projekty 3 rozporządzeń skierowaliśmy do ponownych konsultacji publicznych w sprawie: […]

14 czerwca 2017

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – komunikat MEN

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne. Praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, […]

13 czerwca 2017

Internet we wszystkich szkołach – uchwała o realizacji OSE przyjęta przez Radę Ministrów

Wszystkie szkoły w Polsce będą połączone siecią szybkich łączy internetowych. Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Rada Ministrów przyjęła uchwałę o realizacji tego projektu. Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają […]

12 czerwca 2017

Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz Rzecznika Praw Dziecka list dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Szefowa MEN zachęca pedagogów, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Minister Anna Zalewska prosi także Rzecznika Praw Dziecka o zwrócenie […]

12 czerwca 2017

Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

Biegnące dzieci po plaży nad morzem

Rodzicu, o tym musisz pamiętać! Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. […]

Idź do góry