Dla uczniów

18 października 2018

Konkurs MEN „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Constantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”, organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z obchodami 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Grecji. Konkurs ma na celu promowanie wiedzy na temat życia i dokonań Constantina Carathéodory’ego. Uczestnicy mają za zadanie przygotowanie projektu […]

2 października 2018

Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki

Dzieci pijące sok pomarańczowy

Rada Ministrów w przyjętej dziś uchwale ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program, który będzie realizowany w latach 2019 – 2023 obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Wpisuje się on w aktualne ramy rozwoju kraju, wyznaczone przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie uzupełniała […]

2 października 2018

21 czerwca 2019 r. – terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona. Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów […]

1 października 2018

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała dziś, 1 października br. Ogólnopolski Dzień Tornistra wspólnie z uczniami i kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie. Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków. Chcemy, aby […]

25 września 2018

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Radę Ministrów

Uczennica poczas praktyk sprawdza element silnika, w tle nauczyciel z innym uczniem

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce oraz na rynku pracy […]

20 września 2018

Prowadzenie procesu kształcenia i wychowania w szkole – konferencja z udziałem członków kierownictwa MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć uczestniczyli dziś, 20 września br. w konferencji “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” zorganizowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szefowa MEN wskazała, że przy wdrażaniu zmian do dyspozycji dyrektorów szkół od początku byli kuratorzy oświaty i ministerstwo edukacji. – Chcemy dalej być razem […]

20 września 2018

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – życzenia minister Anny Zalewskiej

Drogie Przedszkolaki, niech Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka będzie pełen radości, uśmiechu i zabawy. Pod okiem swoich ukochanych nauczycieli nie tylko rozwijajcie swoje zainteresowania, ale również uczycie się poznawać otaczający Was świat. Życzę, aby najbliższe miesiące spędzone w przedszkolu były wspaniałą przygodą, a dla Waszych nauczycieli czasem dydaktycznych sukcesów i satysfakcji z pracy. Spełnienia wszystkich marzeń! Anna […]

19 września 2018

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przypominamy, że zmuszanie rodziców do kupowania książek, kart obserwacji, kart pracy jest nieuprawnionym nakładaniem na rodziców dodatkowych opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Takie działanie nie ma podstaw prawnych. Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia prawnego, faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Gwarantuje to Konstytucja RP i prawo […]

16 września 2018

XVI Wrześniowe Kresowiana w Białej z udziałem wiceminister edukacji

W niedzielę, 16 września br. w Białej w województwie dolnośląskim wiceminister edukacji Marzena Machałek wzięła udział w cyklicznej imprezie plenerowej propagującą tradycję i kulturę Kresów Wschodnich – Wrześniowe Kresowiana. Pomysłodawcą corocznego święta kresowego w Białej był ks. Krzysztof Bojko – proboszcz lokalnej parafii w latach 2002-2013. Wrześniowe Kresowiana to wydarzenie o charakterze patriotycznym; co roku […]

15 września 2018

Prestiż zawodu nauczyciela to priorytet MEN – zrealizowane postulaty KSOiW NSZZ “Solidarność”

Minister Edukacji Narodowej wykazuje szczególną troskę o jak najlepsze warunki prowadzenia otwartego i efektywnego dialogu z przedstawicielami reprezentatywnych oświatowych związków zawodowych. Od początku kadencji odbyło się blisko 180 spotkań. Związki zawodowe to ważny partner MEN w kreowaniu krajowej, lokalnej polityki oświatowej, a także w zakresie wprowadzania rozwiązań w jednostkach systemu oświaty. Minister Edukacji Narodowej zadbała o […]

Idź do góry