Dla uczniów

28 czerwca 2017

Sukces uczniów z Tarnowa w Międzynarodowym Konkursie International Cyberfair

Uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie otrzymali platynową nagrodę w Międzynarodowym Konkursie International Cyberfair za projekt „Permeation-Przenikanie”, który zrealizowali w ramach programu „Przywróćmy pamięć” (Bring Memory Back). Do tegorocznego konkursu zgłoszono szkoły ze 115 krajów świata. Nagrody – platynowe, złote, srebrne i brązowe – były przyznawane w 8 kategoriach. W ocenie […]

27 czerwca 2017

Organizacja konkursów, turniejów i olimpiad – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Celem nowelizacji dotychczasowych przepisów jest dostosowanie ich do nowej struktury szkół, a także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania olimpiad. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie możliwości przeprowadzania olimpiad dla […]

24 czerwca 2017

Koniec roku szkolnego w Piławie Górnej z udziałem minister Anny Zalewskiej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła w piątek, 23 czerwca br., w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej na Dolnym Śląsku. W swoim wystąpieniu szefowa MEN dziękowała uczniom, nauczycielom i rodzicom za pracę w kończącym się roku szkolnym. – To właśnie od waszych nauczycieli i rodziców […]

23 czerwca 2017

Zakończenie zajęć w szkołach w roku szkolnym 2016/2017

Uśmiechnięte dzieci przed nimi kubki z kredkami

Dziś, 23 czerwca br., dla ponad 4,5 mln uczniów (4 609 034) z blisko 28 tys. (27 906) szkół rozpoczną się letnie wakacje. Mijający rok szkolny 2016/2017 był czasem przygotowania szkół do wdrażania zmian w oświacie. Zakończony został pierwszy etap wprowadzania reformy. Już od 1 września 2017 r. wejdzie w życie nowy ustrój szkolny. Wprowadzone zostaną: […]

23 czerwca 2017

Życzenia od minister edukacji na zakończenie zajęć szkolnych

Drodzy Uczniowie, zakończył się rok szkolny 2016/2017. Za wami czas wytężonej pracy, zdobywania wiedzy i umiejętności. Dziś jesteście bogatsi nie tylko o nowy zasób wiadomości, ale także doświadczenia, które zaowocują w dorosłym życiu. Przed Wami wakacje – czas odpoczynku, w którym będziecie poznawali nowych ludzi i odkrywali nieznane miejsca. Mam nadzieję, że w tym okresie […]

21 czerwca 2017

Poznaliśmy „Wolontariusza Roku” – gala finałowa konkursu MEN

W środę, 21 czerwca br. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej nagrodziła czternastu laureatów ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”. Na uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie obecna była również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. Celem konkursu zorganizowanego przez MEN było promowanie idei pomagania innym i pokazanie, jak niezwykle ważne jest to działanie w środowisku szkolnym […]

16 czerwca 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 – znamy wyniki

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Przystąpiło do niego około 344 000 uczniów III klas gimnazjum. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Składał się on z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch […]

14 czerwca 2017

Wsparcie rozwoju uczniów zdolnych – spotkanie w MEN

W jaki sposób powinno wyglądać wsparcie uczniów zdolnych – nad tym zagadnieniem dyskutowali we wtorek, 13 czerwca br., uczestnicy spotkania z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem. Do gmachu MEN zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz rodzice uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce. Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym, jakie można wprowadzić zmiany, tak aby […]

13 czerwca 2017

Internet we wszystkich szkołach – uchwała o realizacji OSE przyjęta przez Radę Ministrów

Wszystkie szkoły w Polsce będą połączone siecią szybkich łączy internetowych. Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Rada Ministrów przyjęła uchwałę o realizacji tego projektu. Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają […]

12 czerwca 2017

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Skokowej nagrodzeni na Światowej Olimpiadzie Kreatywności w USA

Drużyna „Kangurowców” ze Szkoły Podstawowej w Skokowej po raz drugi wzięła udział w Światowej Olimpiadzie Kreatywności. W tegorocznym finale konkursu, odbywającym się w dniach 24-27 maja w Knoxville, w stanie Tennessee, polscy uczniowie z podwrocławskiej miejscowości zostali nagrodzeni brązowym medalem w I poziomie wiekowym (7-12 lat) za rozwiązanie Wyzwania Naukowego. Światowa Olimpiada Kreatywności to finał […]

Idź do góry