Dla uczniów

28 kwietnia 2017

Finansowanie oświaty i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN

W ciągu najbliższych trzech lat zwiększymy wynagrodzenie dla nauczycieli o 15 procent – poinformowała minister Anna Zalewska. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia. W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie […]

28 kwietnia 2017

Egzamin maturalny 2017

Grupa osób rozwiązująca test

W czwartek, 4 maja około 283 900 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja. Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w […]

26 kwietnia 2017

Debata o nowej podstawie programowej z historii z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę wziął udział w debacie dotyczącej nowej podstawy programowej z historii. Spotkanie odbyło się w stołecznym Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”. Zorganizowana debata wpisuje się w kontekst szeroko rozumianej dyskusji o nowej podstawie programowej. Biorący udział w spotkaniu publicyści, historycy i nauczyciele zastanawiali się nad […]

20 kwietnia 2017

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń rozwiązujący test

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian ustawowych, które uwzględniają wprowadzenie nowego ustroju szkolnego, tj. wprowadzenie trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz […]

20 kwietnia 2017

Zachęcamy do udziału w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we […]

18 kwietnia 2017

Egzamin gimnazjalny 2017

Arkusz z egzaminu gimnazjalnego

Ponad 349 000 uczniów z blisko 7 000 szkół w terminie 19-21 kwietnia br. przystąpi do egzaminu gimnazjalnego. Jutro gimnazjaliści zdawać będą egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek, 20 kwietnia uczniów czekać będzie egzamin z przedmiotów przyrodniczych (biologią, chemią, fizyką i geografią) oraz matematyki. Ostatniego dnia, w piątek przeprowadzony […]

4 kwietnia 2017

„Wolontariusz Roku” – konkurs MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na „Wolontariusza Roku”. Został on zainaugurowany przez wiceminister edukacji Teresę Wargocką w Rzeszowie. Konkurs skierowany jest dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych działających na terytorium Polski, szkół nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz polonijnych szkół społecznych z całego świata. Celem konkursu „Wolontariusz Roku” jest […]

31 marca 2017

Międzynarodowy Szczyt o Zawodzie Nauczyciela z udziałem minister edukacji

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w dniach 30 i 31 marca br. wzięła udział w 7. Międzynarodowym Szczycie dotyczącym Zawodu Nauczyciela (International Summit on the Teaching Profession, ISTP) w Edynburgu. W ramach Szczytu minister Anna Zalewska przeprowadziła szereg dwustronnych spotkań z przedstawicielami OECD, EI (Education International) oraz ministrami edukacji (m.in. Anglii, Szkocji, Niemiec, Holandii, Singapuru), […]

31 marca 2017

Inicjatywa ustawodawcza dotycząca utworzenia Rady Młodzieży RP

Fot. fb.com/radamlodziezy/

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej wystąpiła z inicjatywą utworzenia stałego organu, który będzie reprezentował interesy młodych ludzi. Zadaniem Rady ma być również zapewnienie możliwości prowadzenia stałych konsultacji z młodzieżą. Chodzi także o współtworzenie, wspólnie z organami administracji państwowej, strategicznych dokumentów dotyczących spraw młodych ludzi. Próby utworzenia stałej reprezentacji młodzieży w Polsce podejmowane […]

30 marca 2017

Wdrażanie reformy edukacji – sieć szkół gotowa

Wszystkie rady gmin i rady powiatów, które przesłały kuratorom oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego otrzymały już pozytywną opinię – poinformował dziś na konferencji prasowej wiceminister edukacji Maciej Kopeć. – 31 marca jest istotnym dniem w etapie wdrażania zmian w oświacie. Reforma edukacji to nie tylko zmiana sieci szkół, […]

Idź do góry