Aktualności

30 października 2014

1 listopada – dzień pamięci przy Szucha 25

1 listopada 1946 r. Obchody Dnia Wszystkich Świętych pod gmachem w al. Szucha 25 (obecna siedziba MEN). Zgromadzeni ze Związku Byłych Więźniów Politycznych oddają cześć pomordowanym w tym miejscu w czasie okupacji więźniom. – Obecna siedziba Ministerstwa Edukacji Narodowej to gmach z tragiczną historią, o której nie możemy zapominać. Chcąc uczcić pamięć zamordowanych tutaj przez […]

14 października 2014

Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Premiera i Ministra Edukacji Narodowej

Ewa Kopacz i Joanna Kluzik-Rostkowska stoją z dziećmi, w tle flagi oraz ekran ze slajdem.

– Dziękuję za trud i misję. Miejcie zdrowie do tego, co robicie. Miejcie mnóstwo determinacji w sobie, ale też pamiętajcie o tym, że od tego jak traktujecie tych młodych ludzi, czego ich nauczycie,  zależy to czego oni potem w swoim dorosłym życiu, będą uczyć swoje dzieci, swoje wnuki – powiedziała dzisiaj Premier Ewa Kopacz w […]

25 marca 2014

Etyka nawet dla jednego ucznia – minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie

pióro i podpis

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r. Zmiana zapisów wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). […]

Idź do góry