Aktualności

4 października 2018

Kampania promująca język polski – #KTOTYJESTEŚ

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z trwającą kampanią #KTOTYJESTEŚ, która ma za zadanie uświadamianie rodzicom na emigracji jak ważna jest nauka języka polskiego oraz podtrzymywanie naszej tradycji. Celem kampanii jest pokazanie jak wiele zyskują osoby, które od najmłodszych lat uczyły się więcej niż jednego języka i uczęszczały do polskiej szkoły. Podjęte działania mają […]

2 października 2018

Wizyta szefowej MEN na Węgrzech

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w dniach 27-29 września br. w Budapeszcie (Węgry) uczestniczyła w największym konkursie umiejętności zawodowych EuroSkills 2018.Tym samym szefowa MEN wspierała polską reprezentację 8 najzdolniejszych uczniów, którzy sprawdzali swoje umiejętności w siedmiu konkurencjach konkursowych. Podczas wizyty na Węgrzech, szefowa MEN odwiedziła także polskie szkoły i spotkała się z przedstawicielami środowiska polonijnego. […]

2 października 2018

Rząd przeznaczy 200 mln zł na szkolne stołówki

Dzieci pijące sok pomarańczowy

Rada Ministrów w przyjętej dziś uchwale ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Program, który będzie realizowany w latach 2019 – 2023 obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Wpisuje się on w aktualne ramy rozwoju kraju, wyznaczone przez Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” będzie uzupełniała […]

2 października 2018

21 czerwca 2019 r. – terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek, 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona. Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów […]

1 października 2018

Ogólnopolski Dzień Tornistra

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem zainaugurowała dziś, 1 października br. Ogólnopolski Dzień Tornistra wspólnie z uczniami i kadrą pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 316 na warszawskim Bemowie. Ogólnopolski Dzień Tornistra to akcja edukacyjna, która ma na celu zwrócenie uwagi rodzicom, uczniom i nauczycielom na zjawisko przeciążonych plecaków. Chcemy, aby […]

30 września 2018

Wizyta Minister Anny Zalewskiej na Węgrzech

W dniach 27-29 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przebywała z wizytą w Budapeszcie. Podczas pobytu na Węgrzech szefowa MEN wspierała polską reprezentację podczas największego konkursu umiejętności zawodowych EuroSkills 2018.  Jednym z elementów wizyty w Budapeszcie były spotkania z Polonią. Minister edukacji odwiedziła polskie szkoły i spotkała się z przedstawicielami środowiska polonijnego. W sobotę, […]

30 września 2018

Medal Doskonałości w konkursie EuroSkills

W dniach 27 i 28 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska kibicowała naszej reprezentacji podczas konkursu EuroSkills w Budapeszcie. W zawodach wzięło udział 8 najzdolniejszych w Polsce uczniów, którzy sprawdzali swoje umiejętności w siedmiu konkurencjach: gastronomii, florystyce, fryzjerstwie, mechatronice, murarstwie, ciesielstwie, fryzjerstwie oraz tynkarstwie i suchej zabudowie. Reprezentanci naszego kraju zostali wybrani między innymi […]

27 września 2018

Sejm Dzieci i Młodzieży z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś w XXIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Podczas czwartkowego posiedzenia młodzież dyskutowała nad przygotowanym przez siebie projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski. Ponadto uczestnicy sesji zadawali pytania wiceszefowi MEN. Wiceminister Maciej Kopeć odpowiadając młodym posłom, wskazał na kluczowe kompetencje […]

26 września 2018

Czas pracy nauczycieli – spotkanie szefowej MEN z Głównym Inspektorem Pracy

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się we wtorek, 25 września br. z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem. Celem spotkania było omówienie wspólnych działań w zakresie umacniania właściwego funkcjonowania regulacji prawnych dotyczących czasu pracy nauczycieli po likwidacji tzw. godzin karcianych. Jest to odpowiedź na sygnały zgłaszane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność o […]

25 września 2018

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta przez Radę Ministrów

Uczennica poczas praktyk sprawdza element silnika, w tle nauczyciel z innym uczniem

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, przedłożony przez ministra edukacji narodowej. Głównym celem proponowanych rozwiązań jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, przez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Zmiany zachodzące w polskiej gospodarce oraz na rynku pracy […]

Idź do góry