Aktualności

18 maja 2017

Europejska Rama Kwalifikacji – konferencja z udziałem szefowej MEN

Minister Anna Zalewska uczestniczyła dziś, 18 maja br., w konferencji poświęconej porównywalności kwalifikacji zawodowych w różnych krajach. Udział w wydarzeniu wzięli eksperci z 16 krajów, w tym członkowie Grupy Doradczej ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji. – Porównywalność kwalifikacji zawodowych to wyzwanie XXI wieku. Pracom nad nią musimy nadać tempo i rytm, ponieważ tego oczekują od nas […]

17 maja 2017

Odznaczenia dla uczestników strajku w obronie nauczania historii

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odznaczyła dziś medalem Komisji Edukacji Narodowej osoby, które 5 lat temu stanęły w obronie nauczania historii w szkołach. Udział w uroczystości wziął wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W swoim przemówieniu, Minister Anna Zalewska powiedziała, że wdrażana reforma edukacji to nie tylko zmiana struktury szkół, […]

15 maja 2017

Wsparcie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego

Minister Anna Zalewska spotkała się dziś, 15 maja br. z rodzicami oraz przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci przewlekle chore. Poniedziałkowe rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dotyczyły rozwiązań z zakresu wsparcia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W spotkaniu udział wzięła także Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. – Wspólnie z […]

15 maja 2017

Jakość kształcenia nauczycieli – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 15 maja br., w konferencji „O nową jakość kształcenia nauczycieli” zorganizowaną przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Polską Komisję Akredytacyjną. W trakcie poniedziałkowej konferencji zostały przedstawione wyniki analiz jakości kierunków ze specjalnością nauczycielską przygotowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Dyskutowano również o niezbędnych zmianach […]

11 maja 2017

Posiedzenie Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli

W czwartek, 11 maja br., w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw kształcenia i doskonalenia nauczycieli, któremu przewodniczył Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. Celem pracy Zespołu jest przygotowanie koncepcji zmian w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także przedstawianie rekomendacji i propozycji rozwiązań w tym zakresie. Zespół powołany został […]

11 maja 2017

Nowelizacja ustawy o Systemie Informacji Oświatowej podpisana

Prezydent RP podpisał wczoraj, 10 maja br., nowelizację ustawy wprowadzającą zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Ustawa została przyjęta przez Sejm jednogłośnie 21 kwietnia. Zmiany w ustawie związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również uproszczenie sposobu zbierania […]

10 maja 2017

„Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni” – debata z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN we wtorek, 9 maja br., wzięła udział w debacie pt. „Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim”. Wydarzenie zorganizowane w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego związane było z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Europejski Tydzień Młodzieży to inicjatywa Komisji Europejskiej. Wydarzenie organizowane jest co dwa […]

10 maja 2017

Dotacja przedszkolna – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej 25 kwietnia 2017 r. podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie – w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – tzw. dotację przedszkolną. Wydanie rozporządzenia było związane […]

10 maja 2017

Nauczanie indywidualne a indywidualizacja kształcenia – wyjaśnienie odnośnie zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

MEN szczególnie troszczy się o dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowuje systemowe rozwiązania, korzysta z doświadczeń i rekomendacji organizacji z różnych krajów. MEN zaproponowało rozwiązania, dzięki którym uczeń z niepełnosprawnością będzie rzeczywiście włączony do ich grupy rówieśniczej. Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania prawne, aby uczniowie ci mieli maksymalne wsparcie w szkole. Uczeń ma funkcjonować w […]

Idź do góry