Aktualności

21 marca 2017

Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie podpisane

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Wejdzie ono w życie 1 września 2017 r. Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska, dlatego też zostanie skierowane do właściwych ministrów. Podstawy programowe kształcenia w zawodach określone w podpisanym rozporządzeniu stosowane będą […]

21 marca 2017

Międzyresortowe spotkanie w MEN o szkolnictwie zawodowym

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś z przedstawicielami kierownictw resortów prowadzących szkoły i placówki kształcące w zawodach. Obecna była również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. Wtorkowe spotkanie poświęcone było problematyce związanej z odbudową systemu kształcenia zawodowego oraz potrzebą podjęcia zintegrowanych działań zmierzających do poprawy jego jakości. W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła […]

21 marca 2017

„Misja – książka!” – gala ogólnopolskiego konkursu literackiego w MEN

W poniedziałek, 20 marca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu literackiego dla szkół ponadpodstawowych „Misja–książka!”. Laureatom i zwycięzcom konkursu pogratulował Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W swoim wystąpieniu wiceminister podziękował uczniom biorącym udział w konkursie oraz ich nauczycielom. Zachęcał także innych młodych ludzi do angażowania się w aktywności związane […]

20 marca 2017

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

Osoba pisząca na kartce papieru, widoczne dłonie i długopis

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie. Minister edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, […]

20 marca 2017

Pokolenie Dobrej szkoły – więcej historii w szkole

Rozpoczęła się emisja nowego spotu dotyczącego zmian w systemie edukacji. Tym razem pokazujemy, w jaki sposób reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach. Reforma edukacji to nie tylko nowy ustrój szkolny i zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego, ale również nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Korzystająca z taksówki mama z dziećmi przywołuje postać Mariana […]

20 marca 2017

Spotkanie wiceministra edukacji z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Fizycznego

Tabliczka na budynku MEN

W piątek, 17 marca br. wiceminister edukacji Maciej Kopeć spotkał się z przedstawicielami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, prof. dr. hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow oraz prof. dr. hab. Piotr Kossacki. Podczas piątkowego spotkania dyskutowano m.in. o opinii Polskiego Towarzystwa Fizycznego dotyczącej projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania […]

20 marca 2017

„Words matter” – zobacz film przeciw wadliwym kodom pamięci

Ambasada RP w Waszyngtonie w ramach kampanii przeciw „polskim obozom”. przygotowała film na ten temat. Mając na uwadze jego szczególne walory edukacyjne, Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do realizacji zadań dydaktycznych szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem tego spotu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na świecie od 2004 roku reagują na wszelkie przypadki […]

17 marca 2017

Ramowe plany nauczania – rozporządzenie podpisane

Osoba podpisuje dokument długopisem na kartce papieru

Minister Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Ponieważ rozporządzenie jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Środowiska skierowane zostanie do właściwych ministrów. Pełna treść rozporządzenia. Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w: klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w […]

17 marca 2017

Nowa podstawa programowa – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 17 marca br. w konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej. Wydarzenie skierowane było do dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli. Było to kolejne spotkanie z cyklu dotyczącego wdrażania nowej podstawy programowej zorganizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Piątkowa konferencja tym razem dotyczyła wdrażania podstawy z historii, wiedzy o społeczeństwie […]

17 marca 2017

Organizacja szkół i przedszkoli – rozporządzenie podpisane

Osoba podpisująca piórem kartkę papieru

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 17 marca br., rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Regulacje określone w rozporządzeniu są istotne z punktu widzenia pracy szkoły i odpowiadają zakresowi spraw wskazanych w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Rozporządzenie zawiera regulacje związane z elementami tworzącymi nazwę […]

Idź do góry