Aktualności

17 marca 2017

Kamil Wroński w MEN – spotkanie z Minister Anną Zalewską

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś z 9-letnim Kamilem Wrońskim, wybitnie uzdolnionym uczniem z Lublina. Podczas spotkania, minister Anna Zalewska rozmawiała z Kamilem i jego tatą – Patrykiem Wrońskim o propozycjach dotyczących wsparcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Poruszano również kwestię prowadzenia w szkołach innowacji pedagogicznych i eksperymentów. W spotkaniu uczestniczyła również wiceminister Marzena […]

16 marca 2017

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

Ksiażki (CC by Photogenica)

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w […]

16 marca 2017

Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek – rozporządzenie podpisane

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dziś, 16 marca podpisane zostało rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Pełna treść rozporządzenia. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na zbliżające się przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2017/2018 do przedszkoli, szkół i placówek. Wejście w życie rozporządzenia wynika […]

16 marca 2017

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018–2019/2020 dla absolwentów gimnazjum – rozporządzenie podpisane

szkoła

Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Podpisane rozporządzenie określa: 1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych; 2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku […]

16 marca 2017

Biblioteki w szkołach – informacja MEN

Biblioteka, książki

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona. Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe. Jednocześnie wyjaśniamy, że w nowym prawie oświatowym wzmocniliśmy rolę i znaczenie biblioteki szkolnej. Określiliśmy zadania […]

16 marca 2017

Interakcja – Integracja – inauguracja konferencji z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w środę, 15 marca br. wziął udział w otwarciu 9. Konferencji Interakcja – Integracja, która trwa w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. W swoim przemówieniu wiceminister edukacji odniósł się do rozwiązań dotyczących nauki przedmiotów przyrodniczych ujętych w nowej podstawie programowej. – Warunki realizacji przedmiotów przyrodniczych zawartych w nowej podstawie programowej […]

16 marca 2017

Nowe Pomniki Historii – uroczystość w Pałacu Prezydenckim z udziałem wiceministrów edukacji

Prezydent RP Andrzej Duda wpisał wczoraj, 15 marca br. nowe obiekty na listę Pomników Historii. Wśród 10 wyróżnionych znalazły się m.in. Radiostacja w Gliwicach, żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, zespół opactwa benedyktynów w Tyńcu. We wczorajszym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim udział wzięła wiceminister edukacji Marzenna Drab oraz wiceminister Maciej Kopeć. […]

16 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

Dzieci czytające książki

Dziś, 16 marca br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Pełna treść dokumentu dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie określa: 1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego […]

15 marca 2017

IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty z udziałem minister edukacji

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej uczestniczyła dziś, 15 marca br., w IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty w Toruniu. Głównym tematem była przyszłość edukacji i wyzwania, jakie stoją przed samorządami. W swoim wystąpieniu minister edukacji zwróciła uwagę na aktualny stan wdrażania reformy oświaty. Minister przypomniała, że blisko 98 proc. rad powiatów oraz 95 proc. rad […]

15 marca 2017

Dr Piotr Stankiewicz nowym dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych

Minister Edukacji Narodowej powołała dziś, 15 marca br. Pana Piotra Stankiewicza na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pan Piotr Stankiewicz jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunktem w Zakładzie Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nowy dyrektor IBE jest absolwentem socjologii i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych […]

Idź do góry