Aktualności

9 lutego 2017

Funkcjonowanie klas i szkół sportowych – rozmowy wiceministra edukacji ze związkami sportowymi

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN wczoraj wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami związków sportowych. Podczas rozmów w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie obecny był również Jan Widera Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Głównym tematem środowych rozmów było funkcjonowanie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Ma to związek z […]

8 lutego 2017

Wizyta wiceminister edukacji w województwie podkarpackim

Rozmowy z samorządowcami na temat wdrażania reformy edukacji oraz udział w konferencji o szkolnictwie zawodowym – to główne tematy spotkań wiceminister edukacji w Rzeszowie. Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w posiedzeniu zarządu Związku Powiatów Polskich. Tematem rozmów z przedstawicielami samorządów było wdrażanie reformy edukacji, w szczególności w zakresie szkolnictwa zawodowego. Następnie wiceminister […]

7 lutego 2017

Finansowanie zadań oświatowych – warsztaty konsultacyjne w Katowicach

W miniony piątek, 3 lutego br. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne dotyczące opracowania koncepcji zmiany systemu finansowania zadań oświatowych. Udział w spotkaniu wzięli pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do prac nad koncepcją zmian zostali zaproszeni eksperci z województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Głównym tematem rozmów było finansowanie […]

7 lutego 2017

Dziś obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu

Pod hasłem „Razem zmieniamy internet na lepsze” obchodzimy dziś Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Wydarzenie to ma na celu promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Głównym zadaniem DBI jest zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa […]

6 lutego 2017

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży – posiedzenie w Kijowie z udziałem wiceminister edukacji

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczyła w piątek, 3 lutego br. w trzecim posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Podczas spotkania w Kijowie omówiono wyniki projektów zrealizowanych w ramach konkursu 2016 roku. Oba państwa, Polska i Ukraina, bardzo wysoko oceniły jakość przygotowania i przeprowadzenia konkursu przez narodowe instytucje zarządzające – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz […]

6 lutego 2017

Trwają ferie zimowe

Troje dzieci uśmiechających się i leżących na śniegu, za nimi las

Dziś, 6 lutego br., po dwutygodniowym wypoczynku, do szkół wrócili uczniowie z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jeszcze przez tydzień – do 12 lutego – trwają ferie zimowe dla uczniów z pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Z kolei od przyszłego poniedziałku, 13 lutego br. zimowy odpoczynek rozpoczną uczniowie z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego […]

3 lutego 2017

Zasady i warunki udzielania oraz cofania zezwolenia na założenie szkoły – projekt rozporządzenia w konsultacji

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum. Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Zaproponowane w projekcie szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania […]

3 lutego 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

Tabliczka na budynku MEN

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. został uruchomiony Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej. W bazie CROD znajdują się dane osobowe nauczycieli: prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczyciel, prawomocnie ukaranych karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, zawieszonych […]

2 lutego 2017

Zakończenie konsultacji podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych

Szefowa MEN oraz wiceminister Maciej Kopeć wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej zakończenia konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. – Nowa podstawa programowa jest nowoczesna i będzie mobilizować nauczycieli do doskonalenia zawodowego – podkreśliła minister Anna Zalewska. – Przed nami jeszcze intensywna praca nad podstawami […]

Idź do góry