Aktualności

2 maja 2018

Zagłosuj na Wydarzenie Historyczne Roku!

Muzeum Historii Polski już po raz 11 przygotowało konkurs, który ma wyłonić najlepsze wydarzenie historyczne 2017 roku. Spośród 200 nadesłanych zgłoszeń w I etapie konkursu, jury wybrało 15, które przeszły do kolejnego etapu. Zgłoszenia w drugim etapie podzielono na trzy kategorie: „Wydarzenie”, „Wystawa” i „Edukacja i Multimedia”. Do 17 maja 2018 r. na stronie www.whr.muzhp.pl […]

2 maja 2018

Życzenia minister Anny Zalewskiej z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Polskich Szkół za Granicą oraz Szkół Polonijnych, Kierownicy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, Przedstawiciele środowisk polonijnych, Rodacy, Dzień Polonii i Polaków za Granicą to ważna okazja, aby przekazać słowa wdzięczności za trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodych Polaków dorastających poza granicami naszego kraju. Ucząc języka i przekazując uczniom wiedzę o Polsce, […]

2 maja 2018

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś, 2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto mające na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny. Dzień Flagi to dobry moment, aby zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych. Oficjalne uroczystości z okazji Dnia Flagi RP […]

27 kwietnia 2018

Odsłonięcie tablicy ku pamięci “Małej Garstki” – uroczystość w Nowej Rudzie z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w Noworudzkiej Szkole Technicznej wzięła dziś udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej działalność w latach 1951-1952 antykomunistycznej grupy młodzieżowej o nazwie „Tajna Organizacja Mała Garstka”. Piątkowa uroczystość połączona była z pożegnaniem tegorocznych maturzystów. W latach 1951-1952 na terenie Nowej Rudy działała antykomunistyczna Tajna Organizacja „Mała Garstka”. Założył ją przybyły z […]

26 kwietnia 2018

Europejski Kongres Samorządów z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 26 kwietnia br. była gościem specjalnym trwającego w Krakowie IV Europejskiego Kongresu Samorządów. W trakcie swojego przemówienia, szefowa MEN podsumowała dotychczasowe zmiany w edukacji oraz podziękowała samorządowcom za pomoc we wdrażaniu reformy edukacji. – System edukacji powinien być na tyle elastyczny, aby ciągle dostosowywał się do nowych wyzwań […]

26 kwietnia 2018

Wiceminister Maciej Kopeć na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Wczoraj, 25 kwietnia br. Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć reprezentował Ministerstwo Edukacji Narodowej na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas obrad Komisji została przedstawiona informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r. W porządku obrad znajdowały się także uzgodnione cztery rozporządzenia […]

26 kwietnia 2018

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – informacja MEN

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767). W nowym rozdziale […]

25 kwietnia 2018

Lekcja historii w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej” z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Jarosławem Sellinem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnikiem rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP uczestniczyła dziś, 25 kwietnia br. w lekcji historii zorganizowanej w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej”. W zajęciach wzięli udział uczniowie z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie. […]

25 kwietnia 2018

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z udziałem wiceminister edukacji

We środę, 25 kwietnia br. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek wzięła udział w III posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Podczas posiedzenia Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego omawiano zagadnienia związane ze zmianami w systemie edukacji w zakresie kształcenia zawodowego, finansowania oświaty i statusu zawodowego nauczycieli. – […]

25 kwietnia 2018

Wizyta wiceminister Marzeny Machałek w Toruniu

We środę, 25 kwietnia br. Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek odwiedziła Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu, w którym odbywał się Festiwal Talentów Technicznych μElektra. Wiceminister edukacji wzięła także udział w uroczystym otwarciu nowej pracowni praktycznej nauki zawodu oraz inauguracji Toruńskiej Sieci Szkolnych Doradców Zawodowych. – Zależy nam, żeby polska szkoła przygotowała […]

Idź do góry