Aktualności

4 maja 2017

Życzenia Minister Edukacji Narodowej dla maturzystów

Drodzy Maturzyści, przed Wami czas wyjątkowej próby. Skończyliście edukację w szkole ponadgimnazjalnej i przystępujecie do egzaminu maturalnego, określanego mianem przepustki do dorosłości. Życzę, aby osiągnięte wyniki były nie tylko potwierdzeniem rzetelnej wiedzy, jaką zdobyliście w szkole, ale również wkroczeniem w nowy etap Waszej edukacji – świat wartości ludzi dorosłych i przywilejów studenckich. Niech zdobyta przez […]

4 maja 2017

Egzamin maturalny 2017

Grupa osób rozwiązująca test

Dziś około 283 900 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpi do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Tegoroczny egzamin maturalny potrwa do 26 maja. Egzamin maturalny wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. Stanowi także potwierdzenie ich dotychczasowych osiągnięć, poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki […]

3 maja 2017

226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dokładnie 226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Konstytucję Majową uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata. Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i […]

2 maja 2017

Obchody Dnia Flagi w Wałbrzychu z udziałem minister edukacji

Minister Anna Zalewska wzięła dziś udział w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej w Wałbrzychu. Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny na plakat promujący przyszłoroczne wydarzenia w ramach Dnia Flagi. Dodatkowo wśród uczestników uroczystości przeprowadzono krótki konkurs wiedzy o historii Polski, znajomości symboli i tradycji narodowych. Spotkanie uświetniły patriotyczne piosenki w wykonaniu dziewcząt z […]

2 maja 2017

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś, 2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto mające na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny. Dzień Flagi to dobry moment, aby zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych. W ramach kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych […]

2 maja 2017

Dzień Polonii i Polaków za Granicą – życzenia od Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele Polskich Szkół za Granicą oraz Szkół Polonijnych, Kierownicy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, Przedstawiciele środowisk polonijnych, Rodacy, z okazji przypadającego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, pragnę serdecznie podziękować za codzienny trud wkładany w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń – młodych ludzi, żyjących z dala od Polski. Dzięki Państwa wysiłkom i zaangażowaniu możliwe […]

1 maja 2017

Kompetencje matematyczno-przyrodnicze uczniów – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Nauka programowania we współczesnej szkole oraz korelacje pomiędzy przedmiotami – to główne tematy piątkowej konferencji „Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów”, zorganizowanej w ramach cyklu EDUinspiracje. W konferencji udział wziął Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji przypomniał, jak wyglądały prace nad przygotowaniem nowej podstawy programowej. Podkreślił, że zmiany programowe są istotnym elementem […]

30 kwietnia 2017

Weź udział w debacie Europejskiego Tygodnia Młodzieży

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza młodzież do udziału w debacie „Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim”. Wydarzenie odbędzie się 9 maja 2017 r. o godzinie 14:00 w sali wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66 w Warszawie. Udział w […]

28 kwietnia 2017

Finansowanie oświaty i nowe rozwiązania dla nauczycieli – konferencja prasowa szefowej MEN

W ciągu najbliższych trzech lat zwiększymy wynagrodzenie dla nauczycieli o 15 procent – poinformowała minister Anna Zalewska. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji, finansowanie zadań oświatowych oraz nowe rozwiązania dla nauczycieli były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej oraz wiceministra Macieja Kopcia. W swoim wystąpieniu szefowa MEN podkreśliła, że wdrażanie […]

28 kwietnia 2017

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – prekonsultacje

Gmach MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło w piątek 28 kwietnia przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

Idź do góry