Aktualności

16 czerwca 2017

Egzamin gimnazjalny 2017 – znamy wyniki

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Przystąpiło do niego około 344 000 uczniów III klas gimnazjum. Egzamin gimnazjalny przeprowadzony był od 19 do 21 kwietnia 2017 r. Składał się on z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch […]

14 czerwca 2017

Indywidualizacja kształcenia – projekty rozporządzeń do ponownych konsultacji

Nauczycielka i uczennica

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane z projektach rozporządzeń o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiaj 14 czerwca br. projekty 3 rozporządzeń skierowaliśmy do ponownych konsultacji publicznych w sprawie: […]

14 czerwca 2017

Wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne – komunikat MEN

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że wstrzymywanie uczniom wydawania świadectw jest niedopuszczalne. Praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły z powodu między innymi: nieuiszczenia opłaty za świadectwo, nieuiszczenia dobrowolnej opłaty na radę rodziców czy braku przedłożenia przez absolwenta tzw. obiegówki, są niezgodne z prawem. Zgodnie z przepisami, uczeń szkoły podstawowej, […]

14 czerwca 2017

Ambasador Hiszpanii w MEN – spotkanie z wiceministrem edukacji

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN spotkał się wczoraj, 13 czerwca br. z Agustínem Núñezem Martínezem Ambasadorem Hiszpanii w Polsce. W trakcie spotkania podkreślono znaczenie kształcenia dwujęzycznego. Wyjaśniono również kwestie związane z podstawą programową i ramowymi planami nauczania w kontekście funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych. Wiceminister edukacji przedstawił również funkcjonowanie oddziałów dwujęzycznych w nowym ustroju szkolnym. Podkreślił […]

14 czerwca 2017

Wsparcie rozwoju uczniów zdolnych – spotkanie w MEN

W jaki sposób powinno wyglądać wsparcie uczniów zdolnych – nad tym zagadnieniem dyskutowali we wtorek, 13 czerwca br., uczestnicy spotkania z wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem. Do gmachu MEN zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz rodzice uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce. Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym, jakie można wprowadzić zmiany, tak aby […]

13 czerwca 2017

IV posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w Kijowie

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 12 czerwca br. przewodniczyła w Kijowie, wspólnie z Oleksandrem Jaremą wiceministrem młodzieży i sportu Ukrainy IV posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Podczas spotkania członkowie Rady wybrali najlepsze projekty współpracy polsko-ukraińskiej, które otrzymają dofinansowanie. Po stronie polskiej wsparcie otrzyma w sumie 70 projektów, które w większości realizowane będą […]

13 czerwca 2017

Film i media w nowej podstawie programowej – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w sobotę, 10 czerwca br. wziął udział w konferencji pt. „Film i inne media w nowej podstawie programowej”. Sobotnia konferencja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie została skierowana do nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, a także bibliotekarzy, dyrektorów szkół i dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli. W swoim wystąpieniu […]

13 czerwca 2017

Internet we wszystkich szkołach – uchwała o realizacji OSE przyjęta przez Radę Ministrów

Wszystkie szkoły w Polsce będą połączone siecią szybkich łączy internetowych. Rozpoczyna się budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Rada Ministrów przyjęła uchwałę o realizacji tego projektu. Za program odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obecnie tylko 10 procent szkół i placówek oświatowych w Polsce ma dostęp do internetu o takich parametrach, które umożliwiają […]

13 czerwca 2017

Indywidualny tok nauki i program nauki – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

Uczeń będzie mógł realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły. Zgodę na taką formę kształcenia wyda dyrektor szkoły na określony czas bez wskazania minimalnego okresu jego trwania. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji […]

13 czerwca 2017

Aktywna tablica – projekt rządowego programu skierowany do konsultacji

Uczniowie siedzą przy komputerach

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Rozwiązania te przewiduje skierowany 9 czerwca br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i […]

Idź do góry