Aktualności

18 lipca 2016

Finał Letniej Akademii „Demokracja w szkole” z udziałem wiceminister edukacji.

Zakończyła się siódma edycja Letniej Akademii „Demokracja w szkole” poświęcona edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. W piątkowym zakończeniu  Akademii udział wzięła Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN. – Państwa obecność i uczestnictwo w Letniej Akademii świadczy o gotowości udziału w dziele budowania demokratycznych społeczeństw, kształtowaniu postaw obywatelskich i umacnianiu praw człowieka, przede wszystkim […]

15 lipca 2016

Szefowa MEN na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wzięła wczoraj udział w plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Minister Anna Zalewska przedstawiła uczestnikom spotkania kierunki zmian w systemie edukacji. Szefowa MEN zaznaczyła, że szczegółowe rozwiązania w postaci projektów aktów prawnych będą kierowane do konsultacji społecznych i uzgodnień we wrześniu i październiku. Natomiast szczegółowy harmonogram prac legislacyjnych związanych z planowaną […]

15 lipca 2016

EDUInspiracje – Media. Zachęcamy dziennikarzy do nadsyłania zgłoszeń!

Zapraszamy dziennikarzy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu EDUinspiracje – Media organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych materiałów zajmujących się tematyką programów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Minister edukacji narodowej objął konkurs honorowym patronatem. EDUinspiracje – Media jest adresowany do dziennikarzy, którzy w swoich […]

15 lipca 2016

Portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji uruchomiony.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło dziś, 15 lipca portal Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Można go znaleźć pod adresem www.kwalifikacje.gov.pl. Portal przeznaczony jest dla osób zainteresowanych formalnym uznawaniem kompetencji i podnoszeniem swoich kwalifikacji. Prace nad nowym systemem prowadzone były pod kierunkiem Ministra Edukacji Narodowej, który nadzorował i koordynował cały obszar zmian w systemie kwalifikacji. W ramach systemu zastosowano […]

13 lipca 2016

Projekt rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli skierowany do konsultacji.

Tabliczka na budynku MEN

Kto będzie mógł prowadzić doskonalenie nauczycieli, jakie warunki musi spełniać kandydat na dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, a także dodatkowe kompetencje kuratora oświaty odnośnie opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli – to najważniejsze obszary w projekcie rozporządzenia skierowanego wczoraj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Proponowane w projekcie rozwiązania nie odbiegają od dotychczasowych przepisów określających […]

12 lipca 2016

Wiceminister Marzenna Drab na konferencji „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Wiceminister Marzenna Drab wzięła wczoraj udział w konferencji pod tytułem „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w Starorypinie Rządowym, podczas której wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki zaprezentował przedsiębiorcom z regionu kujawsko-pomorskiego plany dotyczące wsparcia firm. Wicepremier podkreślał, że polska gospodarka potrzebuje odpowiedzialnego rozwoju opartego o solidne fundamenty ekonomiczne. Wymaga ona wielowymiarowej solidarności społecznej – między pokoleniami teraźniejszymi […]

12 lipca 2016

Projekt zmiany terminu zakończenia zajęć w szkołach.

Uśmiechnięte dzieci przed nimi kubki z kredkami

Już od przyszłego roku szkolnego zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Tak wynika z projektu zmiany rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Projekt trafił w piątek, 8 lipca do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Obecnie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w ostatni piątek czerwca. W zależności od roku kalendarzowego […]

7 lipca 2016

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży czeka na Wasze pomysły!

Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. To nowy program, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 r. 3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia br. Polsko-Ukraińska Rada […]

6 lipca 2016

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Osoba podpisująca piórem kartkę papieru

Likwidacja sprawdzianu szóstoklasistów, zmiany w procedurze odwoławczej od matur – to kluczowe zmiany, w podpisanej dziś przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany W roku szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Od roku szkolnego 2017/2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom testy diagnostyczne, z których będą […]

Idź do góry