Aktualności

30 czerwca 2015

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego z maja 2015

Grupa osób rozwiązująca test

Spośród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju, 74% zdało egzaminy z wszystkich przedmiotów. Kolejne 19% zdało egzamin z czterech przedmiotów obowiązkowych, a do niezdanego egzaminu będzie mogło przystąpić w sierpniu. 7% absolwentów nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu, zatem do egzaminów z niezdanych przedmiotów będzie mogło przystąpić ponownie w maju […]

22 czerwca 2015

TK: brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu – zgodny z konstytucją

sędziowski młotek

„Procedura sądowa nie jest zdatna i nie jest adekwatna do weryfikacji prawidłowości unieważnienia matury z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań, stwierdzanego w toku sprawdzania pracy” – wskazał w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. – Ocena prac maturalnych przez sąd, a nie przez egzaminatorów, sprowadzałaby się do tego, że decydowaliby biegli, a nie egzaminatorzy, którzy są do tego przygotowani […]

21 listopada 2014

Czy uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem mogą brać udział w zajęciach dla klas? – odpowiedź na wątpliwości

tablica MEN

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają pytania rodziców dzieci objętych, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem. Zaniepokojeni pytają: Czy ich dzieci mogą brać udział wyłącznie w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, czy mogą też brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy? Wyjaśniamy: mogą. Dzieci i młodzież objęte (ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający […]

30 października 2014

1 listopada – dzień pamięci przy Szucha 25

1 listopada 1946 r. Obchody Dnia Wszystkich Świętych pod gmachem w al. Szucha 25 (obecna siedziba MEN). Zgromadzeni ze Związku Byłych Więźniów Politycznych oddają cześć pomordowanym w tym miejscu w czasie okupacji więźniom. – Obecna siedziba Ministerstwa Edukacji Narodowej to gmach z tragiczną historią, o której nie możemy zapominać. Chcąc uczcić pamięć zamordowanych tutaj przez […]

14 października 2014

Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Premiera i Ministra Edukacji Narodowej

Ewa Kopacz i Joanna Kluzik-Rostkowska stoją z dziećmi, w tle flagi oraz ekran ze slajdem.

– Dziękuję za trud i misję. Miejcie zdrowie do tego, co robicie. Miejcie mnóstwo determinacji w sobie, ale też pamiętajcie o tym, że od tego jak traktujecie tych młodych ludzi, czego ich nauczycie,  zależy to czego oni potem w swoim dorosłym życiu, będą uczyć swoje dzieci, swoje wnuki – powiedziała dzisiaj Premier Ewa Kopacz w […]

25 marca 2014

Etyka nawet dla jednego ucznia – minister edukacji narodowej podpisała rozporządzenie

pióro i podpis

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r. Zmiana zapisów wynika z konieczności wykonania wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu w sprawie Grzelak przeciwko Polsce (skarga 7710/02). […]

Idź do góry