Informacja dla osób niepełnosprawnych

3 sierpnia 2013

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymają niezbędną pomoc. Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem ochrony za pomocą domofonów zlokalizowanych w wejściu głównym oraz przed bramą nr 1. Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.: opuści słupek blokujący wjazd na […]

3 sierpnia 2013

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243, ze zm.), Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z urzędem: SMS: +48 601 673 461 Fax: 22 628 69 […]

Idź do góry