Rady i zespoły

31 stycznia 2018

Powołanie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście przy MEN

Dostrzegając potrzebę bliższej współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze edukacji o Holokauście z przedstawicielami środowisk akademickich, muzealnych, organizacji pozarządowych minister edukacji już w 2017 r. podjęła decyzję o powołaniu członków Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście, jako organu pomocniczego ministra. Dziś, 31 stycznia br. odbyło się pierwsze jej spotkanie. Do zadań Rady należeć będzie przedstawianie […]

5 października 2016

Zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych

24 marca 2016 r. na podstawie Zarządzenia Nr 16 Ministra Edukacji Narodowej został powołany Zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5 października 2016

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

26 stycznia 2012

Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji

O radzie 25 stycznia 2012 r. na podstawie Zarządzenia Nr 2 Ministra Edukacji Narodowej  została powołana Rada do Spraw Informatyzacji Edukacji pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Madeya. Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej. Głównym zadaniem Rady jest wspieranie ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania technologii cyfrowych w edukacji oraz doradzanie we […]

Idź do góry