Konsultacje

16 września 2016

Projekt ustawy – prawo oświatowe.

Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom? Projekt ustawy został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach? Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie od 16 września do 15 października 2016r. Czego dotyczy konsultowany dokument? Istotną zmianą […]

16 września 2016

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Gdzie można znaleźć projekt dokumentu poddawanego konsultacjom? Projekt ustawy został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach? Zgłoszenie uwag pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie od 16 września do 15 października 2016 r. Czego dotyczy konsultowany dokument? […]

Idź do góry