Strony

17 maja 2017

Odznaczenia dla uczestników strajku w obronie nauczania historii

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odznaczyła dziś medalem Komisji Edukacji Narodowej osoby, które 5 lat temu stanęły w obronie nauczania historii w szkołach. Udział w uroczystości wziął wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W swoim przemówieniu, Minister Anna Zalewska powiedziała, że wdrażana reforma edukacji to nie tylko zmiana struktury szkół, […]

29 marca 2017

Wizyta szefowej MEN w Wielkiej Brytanii – pierwszy dzień spotkań

– Chcemy promować naukę języka polskiego za granicą i wzmocnić jego rolę w systemach oświaty innych krajów – powiedziała dziś Minister Anna Zalewska. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska rozpoczęła dziś, 29 marca 2017 r., trzydniową wizytę w Edynburgu. Celem wyjazdu jest udział w 7. Międzynarodowym Szczycie poświęconym zawodowi nauczyciela. Podczas pierwszego dnia wizyty w Szkocji, […]

16 marca 2017

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

Ksiażki (CC by Photogenica)

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w […]

15 marca 2017

Dr Piotr Stankiewicz nowym dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych

Minister Edukacji Narodowej powołała dziś, 15 marca br. Pana Piotra Stankiewicza na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pan Piotr Stankiewicz jest doktorem nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunktem w Zakładzie Interesów Grupowych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nowy dyrektor IBE jest absolwentem socjologii i filozofii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych […]

20 stycznia 2017

XIX Posiedzenie Konwentu Wójtów z udziałem wiceminister Marzenny Drab

W czwartek, 19 stycznia br. odbyło się XIX Posiedzenie Konwentu Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w którym uczestniczyła wiceminister edukacji Marzenna Drab. Jednym z ważniejszych punktów spotkania była reforma edukacji. Wiceminister Marzenna Drab oraz kurator Marek Gralik przedstawili wójtom aktualne informacje o zmianach w oświacie i harmonogram kolejnych działań, w tym w szczególności spotkań z samorządowcami, dyrektorami […]

5 stycznia 2017

Karta ewidencyjna zabytku

Załącznik do karty ewidencyjnej nr 30 Data: 2017-01-05, rozmiar: 368 KB Załącznik do karty ewidencyjnej nr 29 Data: 2017-01-05, rozmiar: 517 KB Załącznik do karty ewidencyjnej nr 28 Data: 2017-01-05, rozmiar: 495 KB Załącznik do karty ewidencyjnej nr 27 Data: 2017-01-05, rozmiar: 405 KB Załącznik do karty ewidencyjnej nr 26 Data: 2017-01-05, rozmiar: 385 KB […]

3 stycznia 2017

Międzynarodowe sukcesy polskich uczniów

7 złotych medali, 18 srebrnych i 17 brązowych zdobyli w minionym roku polscy uczniowie na zawodach międzynarodowych i olimpiadach przedmiotowych. W 2016 roku na całym świecie odbyło się 15 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodów, w których nasz kraj reprezentowało 66 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i międzynarodowe zawody to prestiżowe konkursy, […]

18 listopada 2016

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2016MEN pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu […]

Idź do góry