Strony

4 kwietnia 2018

Organizacja publicznych szkół i publicznych przedszkoli – nowelizacja rozporządzenia podpisana

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dziś, 4 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). Zmianie ulegają zasady […]

15 marca 2018

Przygotowanie kadr dla branży transportu lotniczego – spotkanie w MEN z przedstawicielami z LS Airport Services

We wtorek, 13 marca br. w MEN odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spółki LS Airport Services (LSAS) – polskiego przedsiębiorstwa zajmującego się obsługą naziemną samolotów na warszawskim Lotnisku Chopina, a także w portach lotniczych w Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz w Modlinie. W spotkaniu prowadzonym przez dyrekcję Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego […]

28 lutego 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Nauczycielka i uczennica

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i służą […]

22 stycznia 2018

Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu – konferencja MEN dla przedstawicieli biznesu

Szanse i możliwości współpracy przedstawicieli biznesu na rzecz kształcenia zawodowego oraz zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym – to główne tematy konferencji pn. „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu” z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W wydarzeniu, które odbyło się w poniedziałek, 22 stycznia br. w gmachu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uczestniczyła również wiceminister […]

17 stycznia 2018

Odpowiedź MEN na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w 2019 roku

16 stycznia 2018 roku Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 podkreśliła, że absolwenci dotychczasowego gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej nie będą rywalizować w rekrutacji do szkół o te same miejsca. Każda z tych grup będzie ubiegała się o przyjęcie na […]

12 stycznia 2018

O czym warto pamiętać przed feriami – poradnik MEN

Troje dzieci uśmiechających się i leżących na śniegu, za nimi las

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEN, w której zamieściliśmy najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Poradnik MEN Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której […]

15 grudnia 2017

Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 roku

Tabliczka na budynku MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2018 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. (oraz dodatkowe zwiększenie kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. o 0,35 pp. […]

7 grudnia 2017

Polska oświata na Białorusi – rozmowy wiceministra edukacji w Mińsku

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w dniach 6-7 grudnia br. przebywał z wizytą w Republice Białorusi. Podczas wizyty w Mińsku wiceminister edukacji spotkał się z przedstawicielami polskiego środowiska oświatowego na Białorusi. Rozmowy w Ambasadzie RP w Mińsku dotyczyły aktualnej sytuacji szkolnictwa polskiego w tym kraju. Spotkanie odbyło się również z udziałem Ambasadora Konrada Pawlika. […]

5 grudnia 2017

Prezentacja wyników międzynarodowego badania PIRLS 2016 z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył we wtorek, 5 grudnia br. w prezentacji wyników międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu PIRLS 2017. Wyniki zaprezentowano w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. W badaniu biegłości w czytaniu PIRLS 2016 nasi czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów całego świata. Polscy uczniowie radzą sobie równie […]

28 listopada 2017

Finansowanie zadań oświatowych – ustawa podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez MEN ustawę z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące […]

Idź do góry