Strony

17 listopada 2017

Kongres 590 w Rzeszowie z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Perspektywy, współpraca szkół zawodowych z pracodawcami – szanse i możliwości – to główne zagadnienia panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyła Marzena Machałek , wiceminister edukacji w ramach Kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Minister Marzena Machałek była gościem pierwszego dnia Kongresu, który odbył się 16 listopada br. W dyskusji wzięli udział również pracodawcy, przedstawiciele Fundacji Rozwoju […]

17 listopada 2017

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej – zapowiedź konferencji wojewódzkich

Nauczycielka i uczennica

Kuratorzy Oświaty na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej organizują konferencje dotyczące upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Adresatami konferencji są dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, a także nauczyciele odpowiedzialni za organizację kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program każdej z konferencji obejmuje: Istotę edukacji włączającej w […]

7 listopada 2017

„W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – IV ogólnopolski konkurs recytatorski

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca uczniów klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IV ogólnopolskim konkursie recytatorskim pn.: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”. Udział w konkursie jest wyrazem pamięci o ofiarach zamordowanych w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałych, byłych więźniarek obozu. Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie […]

25 października 2017

Deklaracja polsko-ukraińska o nauczaniu w języku ojczystym podpisana

W środę, 25 października minister Anna Zalewska poinformowała, że dzień wcześniej, w godzinach wieczornych między ministrami edukacji Polski i Ukrainy została podpisana Deklaracja w sprawie zapewnienia osobom należącym do mniejszości narodowych (polskiej mniejszości narodowej w Ukrainie oraz ukraińskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej) prawa do nauki języka ojczystego oraz w języku ojczystym. – Mam dobrą […]

27 września 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik ochrony środowiska

Kwalifikacja R.7 Egzaminatorzy: Helena Badecka Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Kwalifikacja R.8 Egzaminatorzy: Helena Badecka Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

25 września 2017

70-lecie Zespołu Szkół w Strzegomiu – jubileusz z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w sobotę, 23 września br. wzięła udział w uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół w Strzegomiu połączonej z nadaniem szkole imienia Księcia Bolka II. W tym dniu szkoła otrzymała nowy sztandar. W okolicznościom przemówieniu minister Anna Zalewska pogratulowała całej społeczności szkolnej tak znaczącego jubileuszu. Przypomniała również, że zmiany w oświacie dotyczą nowych […]

1 sierpnia 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik przemysłu mody

Kwalifikacja A.71 Eksperci: Janusz Zieliński Tytuł naukowy: doc. dr inż Rekomendacje: Politechnika Łódzka; Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży Kwalifikacja A.74 Eksperci: Janusz Zieliński Tytuł naukowy: doc. dr inż Rekomendacje: Politechnika Łódzka; Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

20 lipca 2017

Pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji!

Tabliczka na budynku MEN

Pierwsza kwalifikacja rynkowa „Montowanie stolarki budowlanej” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 19 lipca 2017 r.  Dzięki temu na dokumencie potwierdzającym posiadanie tej kwalifikacji możliwe będzie umieszczenie znaku Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kwalifikacja będzie certyfikowana przez instytucje, które wskaże minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i […]

22 czerwca 2017

III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Warszawie

Dziś w Warszawie rozpoczyna się III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Forum potrwa do piątku, 23 czerwca. Celem tegorocznej edycji jest pogłębienie dialogu dotyczącego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym oraz ich zaangażowania w edukację i przedsiębiorczość. Wnioski wypracowane podczas warsztatów, spotkań i dyskusji zostaną przedstawione na Szczycie Partnerstwa Wschodniego w […]

Idź do góry