Strony

1 sierpnia 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik przemysłu mody

Kwalifikacja A.71 Eksperci: Janusz Zieliński Tytuł naukowy: doc. dr inż Rekomendacje: Politechnika Łódzka; Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży Kwalifikacja A.74 Eksperci: Janusz Zieliński Tytuł naukowy: doc. dr inż Rekomendacje: Politechnika Łódzka; Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży

20 lipca 2017

Pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji!

Tabliczka na budynku MEN

Pierwsza kwalifikacja rynkowa „Montowanie stolarki budowlanej” została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 19 lipca 2017 r.  Dzięki temu na dokumencie potwierdzającym posiadanie tej kwalifikacji możliwe będzie umieszczenie znaku Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Kwalifikacja będzie certyfikowana przez instytucje, które wskaże minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące wiedzy, umiejętności i […]

22 czerwca 2017

III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Warszawie

Dziś w Warszawie rozpoczyna się III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. Współorganizatorami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Forum potrwa do piątku, 23 czerwca. Celem tegorocznej edycji jest pogłębienie dialogu dotyczącego uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym oraz ich zaangażowania w edukację i przedsiębiorczość. Wnioski wypracowane podczas warsztatów, spotkań i dyskusji zostaną przedstawione na Szczycie Partnerstwa Wschodniego w […]

14 czerwca 2017

Indywidualizacja kształcenia – projekty rozporządzeń do ponownych konsultacji

Nauczycielka i uczennica

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane z projektach rozporządzeń o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzisiaj 14 czerwca br. projekty 3 rozporządzeń skierowaliśmy do ponownych konsultacji publicznych w sprawie: […]

12 czerwca 2017

Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej skierowała dziś do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz Rzecznika Praw Dziecka list dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku. Szefowa MEN zachęca pedagogów, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom, w jaki sposób bezpiecznie zachowywać się podczas wakacyjnego wypoczynku. Minister Anna Zalewska prosi także Rzecznika Praw Dziecka o zwrócenie […]

6 czerwca 2017

Finansowanie szkolnictwa zawodowego – konferencja z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

– Musimy wypracować wspólną strategię, tak aby pieniądze przeznaczone na szkolnictwo zawodowe były dobrze wydatkowane – powiedziała w poniedziałek wiceminister edukacji. Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła wczoraj, 5 czerwca w konferencji pn. „Młodzież-Szanse-Rozwój. Nowe szkolnictwo zawodowego dla nowoczesnej gospodarki”, która poświęcona była wsparciu szkolnictwa zawodowego ze środków europejskich. Podczas spotkania w Karkonoskiej Państwowej […]

17 maja 2017

Odznaczenia dla uczestników strajku w obronie nauczania historii

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska odznaczyła dziś medalem Komisji Edukacji Narodowej osoby, które 5 lat temu stanęły w obronie nauczania historii w szkołach. Udział w uroczystości wziął wiceminister edukacji Maciej Kopeć oraz Jarosław Szarek Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W swoim przemówieniu, Minister Anna Zalewska powiedziała, że wdrażana reforma edukacji to nie tylko zmiana struktury szkół, […]

Idź do góry