Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do rozpatrywania odwołań

11 maja 2018

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik spedytor

Kwalifikacja A.28 Egzaminatorzy: Artur Remigiusz Go Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Kwalifikacja A.29 Egzaminatorzy: Artur Remigiusz Go Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

11 maja 2018

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – technik logistyk

Kwalifikacja A.30 Egzaminatorzy: Adam Łachacz Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Artur Remigiusz Go Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Kwalifikacja A.31 Egzaminatorzy: Adam Łachacz Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Artur Remigiusz Go Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Kwalifikacja A.32 Egzaminatorzy: Adam Łachacz Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Artur Remigiusz Go Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

18 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacja Z.20 Eksperci: Tomasz Domaniewski Tytuł naukowy: dr Rekomendacja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Egzaminatorzy: Monika Mizera Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

18 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik analityk

Kwalifikacja A.59 Eksperci: Tomasz Domaniewski Tytuł naukowy: dr Rekomendacja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kwalifikacja A.60 Eksperci: Tomasz Domaniewski Tytuł naukowy: dr Rekomendacja: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  

17 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik obsługi turystycznej

Kwalifikacja T.13 Egzaminatorzy: Katarzyna Anna Jankowicz Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kwalifikacja T.14 Egzaminatorzy: Katarzyna Anna Jankowicz Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

17 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacja T.7 Egzaminatorzy: Agnieszka Perkowska Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży Katarzyna Anna Jankowicz Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kwalifikacja T.8 Egzaminatorzy: Agnieszka Perkowska Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży Katarzyna Anna Jankowicz Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Renata Sudorowska Rekomendacja:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży  

17 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Technik weterynarii

Kwalifikacja R.9 Egzaminatorzy: Karolina Kornelia Koszela Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kwalifikacja R.10 Egzaminatorzy: Karolina Kornelia Koszela Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Kwalifikacja R.11 Egzaminatorzy: Karolina Kornelia Koszela Rekomendacja: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

17 maja 2017

Lista arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do rozpatrywania odwołań – Monter mechatronik

Kwalifikacja E.3 Egzaminatorzy: Robert Piotr Dziurski Rekomendacje: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie Dariusz Malita Rekomendacje:Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Eksperci: Zdzisław Kiełbasa Rekomendacja: Związek Rzemiosła Polskiego   Kwalifikacja E.4 Eksperci: Zdzisław Kiełbasa Rekomendacja: Związek Rzemiosła Polskiego  

Idź do góry