Zagranica

17 lipca 2017

Komunikat dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem statusu akredytowanej Szkoły Europejskiej

Falgi Unii Europejskiej i Polski

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z funkcjonowaniem w Polsce Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) i koniecznością zapewnienia dzieciom pracowników Agencji wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej, istnieje możliwość uzyskania przez szkołę w Warszawie lub okolicach akredytacji systemu Szkół Europejskich. Warunkiem przyznania akredytacji jest realizowanie nauczania, które prowadzi do uzyskania Matury Europejskiej. Akredytowana […]

13 lipca 2017

Konkurs “Edukacja globalna 2017” – zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU KONKURSU Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Edukacja globalna 2017” mający na celu zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP. Celem konkursu jest wyłonienie […]

10 lutego 2017

Pakiety edukacyjne MEN trafią do wszystkich polskich szkół za granicą

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przekazała dziś uczniom gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie pierwszy pakiet edukacyjny. Do końca lutego każda z polskich szkół za granicą otrzyma swój pakiet. – Jesteśmy dziś razem z całą wielką społecznością polskich szkół za granicą. Szkoły te potrzebują oczywistych rzeczy: polskiego godła, flagi, mapy, polskich informacji, gier, które […]

12 stycznia 2017

Prezydent RP podpisał ustawę o ulgowych przejazdach dla dzieci i młodzieży polonijnej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę wprowadzającą ulgi w publicznym transporcie zbiorowym oraz za wstęp do muzeów i parków narodowych dla dzieci i młodzieży polonijnej. W uroczystości podpisania ustawy wziął udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. W swoim wystąpieniu Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że podpisana ustawa to kolejny krok we wspieraniu […]

14 września 2016

Rozporządzenie w sprawie kształcenia cudzoziemców podpisane.

Tabliczka na budynku MEN

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała w piątek 9 września rozporządzenie dotyczące kształcenia cudzoziemców w polskim systemie oświaty. Przepisy weszły w życie 14 września 2016 r. (Dziennik Ustaw z  2016 r. poz. 1453). Nowy akt prawny zastępuje dotychczasowe rozporządzenie z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form […]

20 lipca 2016

Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Tabliczka na budynku MEN

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I). Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Data: 2016-07-20, rozmiar: 172 KB Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o konkursie Data: 2016-07-20, rozmiar: 200 KB

7 lipca 2016

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży czeka na Wasze pomysły!

Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. To nowy program, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 r. 3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia br. Polsko-Ukraińska Rada […]

4 marca 2016

Szefowa MEN w Berlinie – szczyt o zawodzie nauczyciela.

Zdjęcie grupowe uczestników szczytu w Berlinie

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w szczycie poświęconym zawodowi nauczyciela w Berlinie. Dwudniowy szczyt (International Summit on the Teaching Profession/ISTP) zorganizowały: Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec (KMK), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz tzw. „Międzynarodówka Nauczycielska” (Education International – EI) – ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników sektora […]

4 marca 2016

Polsko-niemiecki dialog o współpracy młodzieży – rozmowy w Erfurcie.

Marzenna Drab i uczestnikami konferencji

Wiceminister Marzenna Drab wzięła udział w 7. posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W dwudniowym spotkaniu, które odbyło się w Erfurcie w Niemczech, oprócz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecni byli także: reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i […]

Idź do góry