Kształcenie cudzoziemców

13 września 2017

Informacja o kształceniu cudzoziemców w polskim systemie oświaty

Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami: – art. 165 i 166 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, […]

Idź do góry