Legalizacja polskich świadectw

27 stycznia 2014

Legalizacja polskich świadectw

MEN dokonuje legalizacji następujących świadectw, dyplomów i zaświadczeń, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą: A/ świadectwa dojrzałości i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne   Departament Jakości Edukacji legalizuje świadectwa dojrzałości („nowa matura”), aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą. Podstawa prawna: § 25 rozporządzenia Ministra […]

Idź do góry