Organizacja kształcenia w języku polskim

27 stycznia 2014

Organizacja kształcenia w języku polskim

Nauczanie w języku polskim za granicą jest możliwe w następujących formach: 1)  szkoły wchodzące w skład ORPEG:a)  szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,b)  kształcenie na odległość; 2)    szkoły organizacji Polaków:a)   prowadzone przez organizacje zrzeszające szkoły i nauczycieli lub stowarzyszenia rodziców, np. w USA, Wielkiej […]

Idź do góry