Oświata polska za granicą

18 marca 2016

Konkursy na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Tabliczka Ministerstwa Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II) Wyłonieni w konkursie kandydaci zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego w Brukseli przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w […]

27 stycznia 2014

Oświata polska za granicą

Jednostką podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej organizującą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomagającą oświatę prowadzoną przez organizacje Polaków za granicą jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) Do zadań ORPEG należy: prowadzenie zespołów szkół oraz szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; kierowanie nauczycieli do […]

Idź do góry