Szkoły Europejskie

27 stycznia 2014

Szkoły Europejskie

Rozróżniamy dwa główne typy szkół (typ I i II) prowadzących edukację europejską w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szkoły Europejskie typu I są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w instytucjach i agencjach europejskich. Wspólnymi organami Szkół Europejskich są: Rada Zarządzająca […]

Idź do góry