Szkoły Europejskie

24 kwietnia 2018

Oferta pracy w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Tabliczka na budynku MEN

Ogłaszamy konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I). Na kandydatów czekają 4 wolne etaty: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (2 etaty), nauczyciel języka polskiego (1 etat) oraz nauczyciel matematyki (1 etat). Zgłoszenia należy przesyłać do 18 maja 2018 r. (liczy się data wpływu), na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka […]

3 października 2017

Szkoły Europejskie

Rozróżniamy dwa typy szkół prowadzących edukację europejską w państwach członkowskich Unii Europejskiej: Szkoły Europejskie, Szkoły Europejskie Akredytowane. Szkoły Europejskie są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej. Wspólnymi organami Szkół Europejskich są: Rada Zarządzająca – […]

Idź do góry