Zagranica

7 lipca 2016

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży czeka na Wasze pomysły!

Ruszył nabór wniosków do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. To nowy program, którego głównym celem jest wspieranie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw. Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 r. 3,8 mln zł. Wnioski przyjmowane będą do 5 sierpnia br. Polsko-Ukraińska Rada […]

4 marca 2016

Szefowa MEN w Berlinie – szczyt o zawodzie nauczyciela.

Zdjęcie grupowe uczestników szczytu w Berlinie

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w szczycie poświęconym zawodowi nauczyciela w Berlinie. Dwudniowy szczyt (International Summit on the Teaching Profession/ISTP) zorganizowały: Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec (KMK), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz tzw. „Międzynarodówka Nauczycielska” (Education International – EI) – ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca związki zawodowe pracowników sektora […]

4 marca 2016

Polsko-niemiecki dialog o współpracy młodzieży – rozmowy w Erfurcie.

Marzenna Drab i uczestnikami konferencji

Wiceminister Marzenna Drab wzięła udział w 7. posiedzeniu Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W dwudniowym spotkaniu, które odbyło się w Erfurcie w Niemczech, oprócz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, obecni byli także: reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i […]

Idź do góry