Prawa dziecka w Polsce

6 sierpnia 2015

Prawa dziecka w Polsce

Dokumenty

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Ratyfikacja protokołów dodatkowych do Konwencji o Prawach Dziecka

Polska ratyfikowała dwa protokoły dodatkowe do Konwencji o prawach dziecka:

  • 1) w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.,
    Data wejścia w życie ww. Protokołu w stosunku do Polski została ustalona na dzień 4 marca 2005 r.
  • 2) w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. ,
    Data wejścia w życie ww. Protokołu w stosunku do Polski została ustalona na dzień 7 maja 2005 r.

Protokół dodatkowy do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Protokół dodatkowy do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.

Sprawozdania, zalecenia

Realizację praw dziecka w Polsce, w tym sporządzanie sprawozdań z wykonywania „Konwencji o prawach dziecka”, koordynuje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Do końca 2013 roku obowiązki te wykonywał Minister Edukacji Narodowej.

Idź do góry