Unia Europejska

27 stycznia 2014

Młodzież w UE

W art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zapisano, że działania Unii Europejskiej dotyczą sprzyjaniu rozwojowi wymiany młodzieży i wymiany instruktorów społeczno-oświatowych, a także zachęcania młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy. Ramy współpracy w obszarze młodzieży określa Rezolucja Rady UE ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu z 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych […]

27 stycznia 2014

Edukacja w UE

W Unii Europejskiej uznaje się, że edukacja (kształcenie i szkolenie) jest niezbędna dla rozwoju współczesnego społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy. Włączenie szkolenia w ramy edukacji powoduje, że jest ona rozumiana szeroko – nie ogranicza się do kształcenia w szkołach i uczelniach, ale obejmuje wszelkie formy działań edukacyjnych poza systemami edukacji, w tym zwłaszcza działań […]

Idź do góry