Zwiększanie szans

23 lipca 2018

Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Nauczycielka i uczennica

Wszystkie dzieci, również te ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mają możliwość realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w szkole. Uczniowie z niepełnosprawnościami mają mieć zapewnione zajęcia organizowane z klasą, indywidualnie lub w małej grupie. Kwestie te przypomniała Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej w liście skierowanym dziś, 23 lipca do dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych. Minister edukacji poprosiła dyrektorów […]

23 lipca 2018

Edukacja włączająca – odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania

Kto decyduje jaką formę kształcenia ma mieć uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Uczeń na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ma otrzymać wsparcie w szkole. To gwarantuje mu prawo oświatowe. Rodzice ucznia powinni zgłosić się z orzeczeniem do szkoły. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma obowiązek dostosować […]

18 października 2017

Uczeń ze specjalnymi potrzebami a zmiany w prawie oświatowym – konferencja w ORE z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa edukacji, oświaty, uczelni, dyrektorzy przedszkoli i szkół z całej Polski odbyło się w środę, 18 października br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Tematem wydarzenia była prezentacja nowych rozwiązań […]

19 maja 2017

Ramowe plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną

Tabliczka na budynku MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949), zostały wprowadzone zmiany w art. 291 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. […]

24 lutego 2017

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczycielka i uczennica przy zielonej tablicy na biurku leży zielone jabłko, uczeń siedzący w ławce podnosi rękę

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia zmiany związane z reformą systemu edukacji dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Edukacja dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania Ministra Edukacji Narodowej. W ustawach związanych z reformą systemu oświaty (ustawa Prawo […]

3 stycznia 2017

Międzynarodowe sukcesy polskich uczniów

7 złotych medali, 18 srebrnych i 17 brązowych zdobyli w minionym roku polscy uczniowie na zawodach międzynarodowych i olimpiadach przedmiotowych. W 2016 roku na całym świecie odbyło się 15 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodów, w których nasz kraj reprezentowało 66 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i międzynarodowe zawody to prestiżowe konkursy, […]

21 kwietnia 2016

Informacja w sprawie działań MEN w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianami przepisów dotyczących kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie ma również mowy o dyskryminacji, czy izolowaniu tych dzieci. Zadaniem Ministra Edukacji Narodowej jest to, aby realizować edukację włączającą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów. I na takim modelu edukacji Ministerstwu zależy najbardziej. […]

24 czerwca 2015

Zmiana terminu przedstawienia raportu z konsultacji publicznych: Opracowanie koncepcji organizacji edukacji osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że termin przedstawienia raportu z konsultacji publicznych zostaje przesunięty na 6 lipca 2015 r. W Ministerstwie Edukacji Narodowej nadal trwają prace związane z analizą zgłoszonych przez uczestników konsultacji propozycji zmian dotyczących organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych. Rozważane są możliwości uwzględnienia niektórych propozycji w aktualnie procedowanym projekcie rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, […]

13 maja 2015

Zastosowanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w systemie edukacji

Uczestnicy spotkania w MEN z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu

W Ministerstwie Edukacji Narodowej w środę (6 maja 2015 r.) odbyło się spotkanie z prof. dr Judith Hollenweger z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurichu, konsultantem WHO ds. niepełnosprawności i edukacji, członkiem Zarządu Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Spotkanie poświęcone było zastosowaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) w ocenie potrzeb rozwojowych i […]

Idź do góry