Bezpieczna i przyjazna szkoła – aktualności

17 marca 2015

Informacja w sprawie programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Tabliczka Ministerstwa Edukacji Narodowej

W związku w pojawiającymi się informacjami dotyczącymi pobierania opłat za szkolenia nauczycieli biorących udział w programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła” informujemy: Szkoły do rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przystępują DOBROWOLNIE i mają zagwarantowany BEZPŁATNY udział we wszystkich działaniach przewidzianych w programie. Dotyczy to między innymi szkoleń kierowanych do nauczycieli, uczniów, rodziców, a także korzystania […]

17 grudnia 2014

Zadanie w ramach Rządowego Programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” – szkolenie pt.: LIDERZY PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY

Szkolenia LIDERZY PROFILAKTYKI AGRESJI I PRZEMOCY zostały  zorganizowane w listopadzie i grudniu przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Adresatami szkolenia byli głównie specjaliści z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczyciele – konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli. Głównym celem 3-dniowych spotkań było przygotowanie liderów profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, którzy następnie przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielom  podczas […]

4 grudnia 2014

Podsumowanie konferencji „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”

W Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie, w ramach inauguracji Rządowego programu na lata 2014-12016 Bezpieczna i Przyjazna Szkoła cz. III odbyła się konferencja nt. „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej”.  Konferencja, organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE skierowana była do nauczycieli, przedstawicieli poradni psychologiczno – […]

24 listopada 2014

Bezpłatna pomoc telefoniczna i online dla uczniów, rodziców i nauczycieli już dostępna!

zrzut z ekranu strony z telefonem zaufania

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja […]

Idź do góry