Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły

2 grudnia 2014

Cel szczegółowy nr 1: Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły

Programy profilaktyczne: Program „Golden Five” – przeznaczony dla klas I szkół gimnazjalnych. Jego celem jest udzielanie skutecznego wsparcia uczniom w procesie adaptacji w nowej szkole poprzez: integrację klasy, poprawę atmosfery panującej w klasie, wspomaganie osiągnięć szkolnych uczniów, wyposażanie uczniów w kluczowe umiejętności życiowe. Program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na […]

Idź do góry