Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży

2 grudnia 2014

Cel szczegółowy nr 2: Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży

Programy profilaktyczne: Szkolna Interwencja Profilaktyczna – program przygotowujący nauczycieli do właściwego reagowania w sytuacjach kontaktu ucznia ze środkami psychoaktywnymi i podejmowania interwencji z udziałem ucznia i jego rodziców Program profilaktyki dla gimnazjów „Unplugged” – program mający na celu ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej […]

Idź do góry