Kształcenie specjalne

28 lutego 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Nauczycielka i uczennica

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i służą […]

28 lutego 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. Zestaw materiałów ćwiczeniowych – kart pracy został opracowany przez specjalistów, w tym nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nauczyciel może swobodnie […]

11 września 2017

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

– Chcemy, aby dzieci z niepełnosprawnościami były włączane do swojej grupy rówieśniczej – powiedziała wiceminister edukacji podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dotyczącej wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny. Podczas swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek podkreślała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie […]

11 września 2017

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące wsparcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Czym są Specjalne Potrzeby Edukacyjne? Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych i chorych. Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować. Szkoły specjalne i szkoły integracyjne, czym one się różnią? Do szkół specjalnych uczęszczają wyłącznie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia […]

8 września 2017

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach z rówieśnikami

Ministerstwo Edukacji Narodowej zadbało o edukację dzieci i uczniów z różnymi potrzebami. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian było włączenie ucznia do grupy rówieśniczej. Uczeń niepełnosprawny, chory, czy mający problem z funkcjonowaniem w szkole, musi mieć zapewnione wszechstronne wsparcie. Uczeń chory, który z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego realizuje zajęcia edukacyjne w domu. Jednak […]

4 lutego 2014

Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wynika ze zmiany zawartej w art. 71b ust. 2a ustawy, wprowadzonej art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827), zgodnie z którą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka […]

Idź do góry