Kształcenie specjalne

4 lutego 2014

Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Wydanie nowego rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wynika ze zmiany zawartej w art. 71b ust. 2a ustawy, wprowadzonej art. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827), zgodnie z którą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka […]

25 stycznia 2010

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników, w tym podręczników pomocniczych, przeznaczonych do kształcenia specjalnego

Podręczniki do kształcenia specjalnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i niesłyszących: Zakres merytoryczno – dydaktyczny 1. prof. dr hab. Alicja Rakowska rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 31-321 Kraków, ul. Białoprądnicka 17/73 Telefon: 12 415 39 67 2. dr nauk humanistycznych Elżbieta M. Minczakiewicz rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do […]

29 sierpnia 2009

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE: „Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 1 szkoły podstawowej specjalnej” Anna Wysokińska – Obacz, Bogumiła Bogacka – Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia:  S-I-4/2009 „Szkolna przygoda. Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 2 szkoły podstawowej specjalnej” Anna Wysokińska – Obacz, Bogumiła Bogacka – Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2011 Numer […]

21 sierpnia 2009

Informacja o podręcznikach do kształcenia specjalnego

W związku z tym, w ww. klasach począwszy od roku szkolnego 2009/2010 mogą być stosowane wyłącznie podręczniki opracowane zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Podręczniki obowiązujące do roku szkolnego 2008/2009, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w […]

Idź do góry