Podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i książki pomocnicze

23 października 2017

Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r.

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I/LUB KOMUNIKOWANIU SIĘ, W TYM NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM I AFAZJĄ OPRACOWANE NA ZLECENIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA. Rok dopuszczenia 2017 r. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub […]

14 września 2017

Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

Dzieci podczas lekcji w szkole

W Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono dyrektorom szkół materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do klasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością wydruku. Zachęcamy […]

25 stycznia 2010

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników, w tym podręczników pomocniczych, przeznaczonych do kształcenia specjalnego

Podręczniki do kształcenia specjalnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i niesłyszących: Zakres merytoryczno – dydaktyczny 1. prof. dr hab. Alicja Rakowska rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 31-321 Kraków, ul. Białoprądnicka 17/73 Telefon: 12 415 39 67 2. dr nauk humanistycznych Elżbieta M. Minczakiewicz rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do […]

29 sierpnia 2009

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE: „Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 1 szkoły podstawowej specjalnej” Anna Wysokińska – Obacz, Bogumiła Bogacka – Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia:  S-I-4/2009 „Szkolna przygoda. Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 2 szkoły podstawowej specjalnej” Anna Wysokińska – Obacz, Bogumiła Bogacka – Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2011 Numer […]

Idź do góry