Podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe i książki pomocnicze

4 kwietnia 2018

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku

Dzieci czytające książki

W dniu 30 marca 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r (Dz. U. z 2018 r, poz. 655). Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/655/1 Zostały również opublikowane dwa rozporządzenia […]

28 lutego 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Nauczycielka i uczennica

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępnia materiały ćwiczeniowe do podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją. Materiały ćwiczeniowe zatytułowane „Język polski na plus” adresowane są do uczniów klas I-III szkoły podstawowej i służą […]

28 lutego 2018

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ćwiczeniowymi do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. Zestaw materiałów ćwiczeniowych – kart pracy został opracowany przez specjalistów, w tym nauczycieli z doświadczeniem w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Nauczyciel może swobodnie […]

23 lutego 2018

Kurs polskiego języka migowego (PJM) – konferencja w MEN

W piątek, 23 lutego br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja dotycząca prezentacji kursu do nauki polskiego języka migowego dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. W konferencji uczestniczyli: minister Anna Zalewska oraz dr Paweł Rutkowski – kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Kurs polskiego języka migowego A1 część 1 Kurs polskiego języka migowego […]

23 października 2017

Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r.

PODRĘCZNIKI DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ I/LUB KOMUNIKOWANIU SIĘ, W TYM NIESŁYSZĄCYCH, SŁABOSŁYSZĄCYCH, Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, AUTYZMEM I AFAZJĄ OPRACOWANE NA ZLECENIE MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA. Rok dopuszczenia 2017 r. Szkolni przyjaciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub […]

14 września 2017

Materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w Systemie Informacji Oświatowej

Dzieci podczas lekcji w szkole

W Systemie Informacji Oświatowej, w strefie dla zalogowanych, udostępniono dyrektorom szkół materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, które zostały opracowane przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych do użytku szkolnego podręczników do klasy IV, V i VII i VIII szkoły podstawowej. Materiały mogą być przeglądane zarówno on-line, jak i pobierane z możliwością […]

25 stycznia 2010

Lista rzeczoznawców do spraw podręczników do kształcenia specjalnego

Zakres merytoryczno – dydaktyczny 1. prof. dr hab. Alicja Rakowska rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 31-321 Kraków, ul. Białoprądnicka 17/73 Telefon: 12 415 39 67 2. dr nauk humanistycznych Elżbieta M. Minczakiewicz rekomendacja: Akademia Pedagogiczna w Krakowie Adres do korespondencji: 30-838 Kraków, ul. Heleny16 m. 7 Telefon: 12 658 60 29 lub […]

29 sierpnia 2009

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE: „Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 1 szkoły podstawowej specjalnej” Anna Wysokińska – Obacz, Bogumiła Bogacka – Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2009 Numer dopuszczenia:  S-I-4/2009 „Szkolna przygoda. Wychowanie komunikacyjne. Ćwiczenia dla klasy 2 szkoły podstawowej specjalnej” Anna Wysokińska – Obacz, Bogumiła Bogacka – Osińska, Ewa Królicka Rok dopuszczenia 2011 Numer […]

Idź do góry