Nadzór nad fundacjami

19 lutego 2018

Informacja w sprawie nadzoru nad fundacjami

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016  r., poz. 40 z późn. zm.), minister do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra. Informujemy, że zarządy fundacji zobowiązane są do aktualizacji statutów fundacji oraz zgłaszania do Krajowego Rejestru […]

Idź do góry