Zwiększanie szans

25 września 2014

Olimpiady dla gimnazjalistów – rozporządzenie podpisane

Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów – to główny cel podpisanego wczoraj przez minister edukacji narodowej rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadza m.in. następujące zmiany: umożliwia organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia […]

2 czerwca 2014

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą przygotowaną w Ośrodku Rozwoju Edukacji we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Zdrowia  w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap” – „Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Informator dla rodziców dotyczący […]

Idź do góry