Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

15 maja 2015

Narzędzia diagnostyczne do wykorzystania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

1. Informacje przekazane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE): Do diagnozy ucznia zdolnego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych mogą zostać wykorzystane następujące bezpłatne narzędzia opracowane przez ORE w ramach projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”: Test Uzdolnień Wielorakich dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej do zastosowania przez nauczycieli szkół podstawowych; Test Uzdolnień Wielorakich […]

14 lutego 2013

Rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

13 lutego 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199). Rozporządzenie wchodzi w życie 16 marca 2013 r. Nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania […]

Idź do góry