Profilaktyka

28 grudnia 2013

Profilaktyka

Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka: Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka […]

Idź do góry