Promocja zdrowia

12 marca 2018

List Minister Edukacji Narodowej w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

Dziś, 12 marca br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pracowników oświaty, w którym zaznaczyła konieczność przeciwdziałania zjawisku przeciążonych tornistrów. Minister edukacji podkreśliła, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem. W związku z tym minister Anna Zalewska zaapelowała do dyrektorów i nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na m.in.: zapewnienie […]

28 grudnia 2013

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna w podstawie programowejNowym rozwiązaniem w systemie edukacji jest powiązanie edukacji zdrowotnej z wychowaniem fizycznym: na I etapie edukacyjnym wyodrębniono obszar „wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna”, na II, III i IV etapie edukacyjnym zapisano, że wychowanie fizyczne „pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej”, w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wyodrębniono blok tematyczny „edukacja zdrowotna”, rozszerzono […]

27 grudnia 2013

Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości

Aktywność fizyczna, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia. Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci i młodzieży. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych np.: redukcję nadmiaru masy ciała, zmniejszenie oporności na insulinę, poprawę struktury kości, siły mięśni i wytrzymałości. Sprzyja lepszej samoocenie i poprawie […]

Idź do góry