Indywidualny tok i program nauki

5 sierpnia 2013

Indywidualny program lub tok nauki

Pojęcia indywidualnego programu oraz indywidualnego toku nauki zostały zdefiniowane w przepisach rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28). Formy pracy skierowane do ucznia zdolnego: 1. Indywidualny […]

Idź do góry