Olimpiady

6 marca 2017

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – finał z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył wczoraj w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, który odbył się w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceminister edukacji osobiście pogratulował laureatom olimpiady. W szczególny sposób podziękował nauczycielom i opiekunom za ich trud i wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie. W swoim wystąpieniu wiceminister Maciej Kopeć […]

3 stycznia 2017

Międzynarodowe sukcesy polskich uczniów

7 złotych medali, 18 srebrnych i 17 brązowych zdobyli w minionym roku polscy uczniowie na zawodach międzynarodowych i olimpiadach przedmiotowych. W 2016 roku na całym świecie odbyło się 15 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodów, w których nasz kraj reprezentowało 66 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i międzynarodowe zawody to prestiżowe konkursy, […]

2 lipca 2015

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2015/2016

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2015/2016: Olimpiady przedmiotowe Olimpiady przedmiotowe dla gimnazjum Olimpiady zawodowe Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych Wykazy olimpiad: Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016 Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje […]

25 września 2014

Olimpiady dla gimnazjalistów – rozporządzenie podpisane

Umożliwienie organizowania olimpiad dla gimnazjalistów – to główny cel podpisanego wczoraj przez minister edukacji narodowej rozporządzenia zmieniającego w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadza m.in. następujące zmiany: umożliwia organizowania olimpiad dla uczniów gimnazjów; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia […]

Idź do góry