Olimpiady

13 sierpnia 2018

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2018/2019

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2018/2019 Olimpiady, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zzzw ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r poz. 2198 z późn. zm.) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci […]

18 kwietnia 2018

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

10 sierpnia 2017

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2017/2018

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2017/2018.   Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym Data: 2017-09-22, rozmiar: 64 KB Aktualizacja terminarza olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 Data: 2017-09-12, rozmiar: 53 KB Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści […]

27 czerwca 2017

Organizacja konkursów, turniejów i olimpiad – projekt rozporządzenia w konsultacjach

Uczeń przy tablicy z nauczycielką

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Celem nowelizacji dotychczasowych przepisów jest dostosowanie ich do nowej struktury szkół, a także wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie przeprowadzania olimpiad. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie możliwości przeprowadzania olimpiad dla […]

6 marca 2017

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – finał z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył wczoraj w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, który odbył się w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceminister edukacji osobiście pogratulował laureatom olimpiady. W szczególny sposób podziękował nauczycielom i opiekunom za ich trud i wysiłek włożony w przygotowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursie. W swoim wystąpieniu wiceminister Maciej Kopeć […]

3 stycznia 2017

Międzynarodowe sukcesy polskich uczniów

7 złotych medali, 18 srebrnych i 17 brązowych zdobyli w minionym roku polscy uczniowie na zawodach międzynarodowych i olimpiadach przedmiotowych. W 2016 roku na całym świecie odbyło się 15 międzynarodowych olimpiad przedmiotowych i zawodów, w których nasz kraj reprezentowało 66 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe i międzynarodowe zawody to prestiżowe konkursy, […]

2 lipca 2015

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2015/2016

Planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów Olimpiad w roku szkolnym 2015/2016: Olimpiady przedmiotowe Olimpiady przedmiotowe dla gimnazjum Olimpiady zawodowe Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych Wykazy olimpiad: Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016 Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje […]

Idź do góry