Polsko-Ukraińska Komisja Ekspertów

7 sierpnia 2018

Materiały z XX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii (Czarnomorsk, 26-28 czerwca 2018 r.)

Protokół Referaty: Europa Środkowo-Wschodnia i Polska w geopolitycznych koncepcjach mocarstwa podczas I wojny światowej Rok 1918 w historii Europy Środkowo-Wschodniej Kształtowanie się granic Polski po I wojnie światowej w aspekcie geograficznym Kształtowanie się granic Ukrainy po I wojnie światowej: aspekt geograficzny Opinie o polskich podręcznikach: Historia 7. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej […]

16 sierpnia 2017

Materiały z XIX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Dwustronnej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii (Łódź, 10-14 lipca 2017 r.)

Protokół Referaty: Historiografia. Pamięć. Polityka historyczna – prof. Marek Kornat Historiografia. Pamięć. Polityka historyczna – prof. Iwan Patrylak Wpływ gospodarki na rozwój społeczności i kultury Kijowa w XIX w. do pocz. XX w. – dr Ihor Gyrych Rozwój przestrzenny oraz przemiany funkcjonalne i społeczne Łodzi – uwarunkowania geograficzno-polityczne” – prof. Marek Barwiński Rola dużych miast […]

15 października 2015

Materiały z posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii (Czerniowce, 29 września – 1 października 2015 r.)

Protokół Referaty: „Wielokulturowość i współistnienie kultur w dziejach Polski” „Wielokulturowość jako temat współczesnych nauk geograficznych i edukacji geograficznej” Opinie o polskich podręcznikach z zakresu historii: Zał nr 1_Recenzja_polskie podręczniki historii_I. Szczupak – 1 Zał nr 2_Recenzja_polskie podręczniki historii_I. Szczupak – 2 Zał nr 3_Recenzja_polskie podręczniki historii_I. Vradii Zał nr 4_Огляд польських підручників з історії ХІХ […]

23 października 2014

Materiały z XVII posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii, Poznań 21-25 września 2014 r.

Protokół Referat – Powstanie i rozwój państwa polskiego we wczesnym średniowieczu od X do początku XIV wieku. Przekaz edukacyjny a nowe ustalenia historii akademickiej. Dr Piotr Kroll Recenzje: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki dr hab. Grzegorz Motyka dr hab. Marek Barwiński dr hab. Karol Sanojca

24 kwietnia 2014

Materiały z XVI posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii

Protokół Referat: Polacy – Żydzi – Ukraińcy w latach drugiej wojnie światowej Referat: Żydzi w historii Polski XIX i XX wieku. Opinie o podręcznikach: dr Piotr Kroll dr Piotr Kroll prof. zw. dr hab. Andrzej T. Jankowski dr Karol Sanojca

7 września 2013

Protokół z X posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii

Na podstawie Porozumienia o Współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Oświaty Ukrainy, w dniach 22 – 26 października 2007 r. odbyło się we Lwowie X posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii. W posiedzeniu udział wzięli: ze strony polskiej: prof. zwycz. dr hab. Władysław A Serczyk – […]

7 września 2013

Polsko-Ukraińska Komisja Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii

Materiały z XVII Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Poznań, 21-25 września 2014 r. Materiały z XVI Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Dniepropietrowsk, 23-27 września 2013 r. Materiały z XV Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Katowice, 25 – 28 września 2012 r. Materiały z XIV posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Odessa, 26 –  29 września 2011 r. Materiały z XIII […]

22 listopada 2012

Materiały z XV posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii

Protokół z XV posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych geografii i historii, Katowice Referat: Z problemów tożsamości na Górnym Śląsku- uwagi historyka – Prof. nadz. dr hab. Zygmunt Woźniczka, Uniwersytet Śląski Referat: Śląsk jako przykład regionu przemysłowego i jego rola w procesach modernizacyjnych XIX XX i XXI wieku Prof. nadz. dr […]

27 października 2011

Materiały z XIV posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii

Protokół XIV posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych geografii i historii Referat “Komunizm a problemy narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Polska Ludowa i jej „narodowe” paradoksy” – dr Karol Sanojca Opinie o podręcznikach: Włodzimierz Mędrzecki Grzegorz Motyka Piotr Kroll Andrzej T. Jankowski

18 listopada 2010

Materiały z XIII posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii

Protokół XIII posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji Ekspertów do spraw doskonalenia treści podręczników szkolnych historii i geografii – Gdańsk Referat “Kategoria pogranicza jako problem metodologiczny (perspektywa antropologiczna)” – Magdalena Zowczak Referat “Pogranicze polsko-ukraińskie. Perspektywa polska” – Włodzimierz Mędrzecki Opinie o podręcznikach: Andrzej T. Jankowski Włodzimierz Mędrzecki Włodzimierz Mędrzecki Włodzimierz Mędrzecki Piotr Kroll Piotr Kroll Grzegorz Motyka

Idź do góry