Podręczniki i programy nauczania

15 marca 2017

Wzory opinii podręczników uwzględniających podstawę programową z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Opinia merytoryczno-dydaktyczna końcowa Data: 2017-05-30, rozmiar: 33 KB Opinia merytoryczno-dydaktyczna dodatkowa Data: 2017-05-30, rozmiar: 32 KB Opinia merytoryczno-dydaktyczna Data: 2017-05-30, rozmiar: 34 KB Oświadczenie Data: 2017-03-15, rozmiar: 18 KB Instrukcja dla rzeczoznawcy językowego Data: 2017-03-15, rozmiar: 160 KB Opinia językowa dodatkowa Data: 2017-03-15, rozmiar: 22 KB Opinia językowa końcowa Data: 2017-03-15, rozmiar: 23 KB Opinia […]

8 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników zostało opublikowane w dniu 6 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw (Poz. 481). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 7 marca 2017 r. Rozporządzenie zgodne z ustawą z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe dotyczy dopuszczania do […]

8 marca 2017

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356) Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 481) wnioskodawca ubiegający się […]

8 marca 2017

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.):

Opłaty wnoszone przez wnioskodawcę ubiegającego się o dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika uwzględniającego podstawę programową z dnia 27 sierpnia 2012 r.  (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.) Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 909) wnioskodawca ubiegający […]

24 lutego 2017

Wzory opinii podręczników uwzględniających podstawę programową z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977, z późn. zm.)

Opinia merytoryczno-dydaktyczna Opinia końcowa merytoryczno-dydaktyczna Opinia dodatkowa merytoryczno-dydaktyczna Opinia językowa Opinia końcowa językowa Opinia dodatkowa językowa Instrukcja dla rzeczoznawcy językowego Opinia w zakresie dostosowania podręcznika w postaci elektronicznej do odczytu przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności Opinia końcowa w zakresie dostosowania podręcznika w postaci elektronicznej do odczytu przez uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności Opinia dodatkowa […]

8 lipca 2014

Informacja dla Rzeczoznawców podręczników do kształcenia ogólnego (zmiany w procedurze dopuszczania podręczników do użytku szkolnego)

W dniu 8 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 811), z dniem 9 lipca 2014 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników […]

4 kwietnia 2017

Jak zostać rzeczoznawcą podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego?

Przepisy dotyczące rzeczoznawców do spraw podręczników określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481). Rzeczoznawcami mogą być […]

Idź do góry