Podstawa programowa

13 czerwca 2017

Podstawa programowa – materiały dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, zakończyliśmy pierwszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Wszystkie dokumenty niezbędne do tego, aby uczyć w nowym systemie szkolnym, w tym − podstawa programowa dla szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania dla wszystkich typów szkół − są gotowe. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami […]

28 kwietnia 2017

Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – prekonsultacje

Gmach MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło w piątek 28 kwietnia przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.

30 grudnia 2016

Nowa podstawa programowa – rozpoczęcie konsultacji społecznych

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej. Zapraszamy do nadsyłania opinii. Uwzględniając określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe harmonogram przekształceń poszczególnych typów szkół oraz skorelowany z nim harmonogram wdrażania zmian programowych w […]

15 kwietnia 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dzisiaj do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń wprowadzające do podstawy programowej zmiany w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

29 lutego 2016

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – rozpoczynamy konsultacje – dodatkowe informacje.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W związku z dużym zainteresowaniem i pytaniami odnośnie konsultacji projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego przekazujemy dodatkowe informacje. Projekt jest odpowiedzią na liczne pytania, szczególnie ze strony rodziców i nauczycieli. Chcemy, aby jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wszyscy zainteresowani mieli możliwość przekazania nam swoich uwag. Dziękujemy za dotychczasowe […]

23 lutego 2016

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianami w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej. Zakres zmian dotyczy wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące wiadomości i umiejętności potrzebnych do kontynuowania przez dzieci edukacji w szkole. Wymagania te będą stanowiły integralną część podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Natomiast zmieniona podstawa […]

18 sierpnia 2014

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)

Nowe rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wprowadza zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I – III szkoły podstawowej) Treść rozporządzenia Załącznik 1 Załącznik 2 Uzasadnienie z OSR

24 września 2012

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).

Rozporządzenie to różni się od rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego jedynie wskazaniem w podstawie programowej przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo na IV etapie edukacyjnym wątku tematycznego Ojczysty Panteon i ojczyste spory jako obowiązkowego.   Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego […]

Idź do góry