Lista arbitrów

23 listopada 2016

Lista arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań

Lista arbitrów będzie systematycznie uzupełniana w miarę napływania wniosków. Biologia Chemia Filozofia Fizyka Geografia Historia Historia sztuki Informatyka Język angielski Język białoruski Język francuski Język hiszpański Język kaszubski Język litewski Język łaciński i kultura antyczna Język łemkowski Język niemiecki – mniejszość narodowa Język niemiecki Język polski Język rosyjski Język ukraiński Język włoski Matematyka Wiedza o […]

14 listopada 2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów

Tabliczka na budynku MEN

Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Odwołanie dotyczyć może zarówno części pisemnej egzaminu maturalnego, jak i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składać się będzie z arbitrów […]

Idź do góry