Dotacja celowa na podręczniki

26 kwietnia 2018

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – informacja MEN

Tabliczka z nazwą Ministerstwa

W 2018 roku obowiązywać będzie dodatkowy nowy rozdział klasyfikacji budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie. To konsekwencja znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z 2018 r. poz. 767). W nowym rozdziale […]

4 kwietnia 2018

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. W przypadku podręczników do klasy I, II i III, zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna przekroczyć: 4,34 zł za każdą z czterech części […]

4 kwietnia 2018

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku

Dzieci czytające książki

W dniu 30 marca 2018 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r (Dz. U. z 2018 r, poz. 655). Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/655/1 Zostały również opublikowane dwa rozporządzenia […]

3 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – opublikowane

W dniu 31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691). Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/691/1   Załącznik nr 8-poprawiony Data: 2017-12-07, rozmiar: […]

16 marca 2017

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

Ksiażki (CC by Photogenica)

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w […]

16 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

Dzieci czytające książki

Dziś, 16 marca br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Pełna treść dokumentu dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie określa: 1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego […]

17 marca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Załącznik nr 9 wersja xls Data: 2016-11-29, rozmiar: 255 KB Załącznik nr 7 wersja xls Data: 2016-11-29, rozmiar: 30 KB Załącznik nr 8 wersja xls Data: 2016-11-08, rozmiar: 257 KB Załącznik nr 6 wersja xls Data: 2016-11-08, rozmiar: 29 KB Załącznik nr 4 wersja xls Data: 2016-05-30, rozmiar: 22 KB Załącznik nr 5 wersja xls […]

1 września 2015

Darmowe podręczniki – pytania i odpowiedzi

Który wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje podręczniki dostosowane do wymogu wieloletniego użytkowania? Decydując się na wybór podręczników na rok szkolny 2015/2016 do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nauczyciele powinni korzystać z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku (wykaz ten […]

14 stycznia 2015

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne […]

Idź do góry