Dotacja celowa na podręczniki

3 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – opublikowane

W dniu 31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691). Tekst rozporządzenia jest dostępny pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/691/1   Załącznik nr 8-poprawiony Data: 2017-12-07, rozmiar: […]

16 marca 2017

Wskaźniki kwoty dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – nowe rozporządzenia podpisane

Ksiażki (CC by Photogenica)

Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś, 16 marca br. dwa rozporządzenia dotyczące wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych. Podpisana nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w […]

16 marca 2017

Rozporządzenie w sprawie dotacji na podręczniki – podpisane

Dzieci czytające książki

Dziś, 16 marca br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Pełna treść dokumentu dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie określa: 1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej lub, szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego […]

17 marca 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Załącznik nr 9 wersja xls Data: 2016-11-29, rozmiar: 255 KB Załącznik nr 7 wersja xls Data: 2016-11-29, rozmiar: 30 KB Załącznik nr 8 wersja xls Data: 2016-11-08, rozmiar: 257 KB Załącznik nr 6 wersja xls Data: 2016-11-08, rozmiar: 29 KB Załącznik nr 4 wersja xls Data: 2016-05-30, rozmiar: 22 KB Załącznik nr 5 wersja xls […]

1 września 2015

Darmowe podręczniki – pytania i odpowiedzi

Który wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje podręczniki dostosowane do wymogu wieloletniego użytkowania? Decydując się na wybór podręczników na rok szkolny 2015/2016 do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nauczyciele powinni korzystać z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku (wykaz ten […]

14 stycznia 2015

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne […]

14 stycznia 2015

Wykazy podręczników

Wykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego, dostosowanych do wieloletniego użytku

14 stycznia 2015

Pytania i odpowiedzi

Proszę mi podać kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadziła dodatkowy mechanizm umożliwiający udzielenie zwiększonych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych […]

Idź do góry