Podręcznik dla klas I-III

19 maja 2017

Informacja w sprawie zwrotu kwoty za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika lub materiału edukacyjnego przekazanego uczniom szkoły podstawowej

Uprzejmie informujemy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego, szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

21 czerwca 2016

Podręcznik MEN – formularze umożliwiające złożenie zapotrzebowania na rok szkolny 2016/2017 udostępnione

Dzieci czytające książki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, uprzejmie informujemy, że w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) udostępniliśmy Państwu formularze umożliwiające złożenie: – przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN; – przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w podręczniki: do klasy IIIszkoły podstawowej – część […]

1 grudnia 2014

Przeniesienia środków finansowych między szkołami na poziomie jst – dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

tablica MEN

Z uwagi na rotację uczniów pomiędzy szkołami w obrębie danego samorządu, szczególnie po 15 września, tj. po terminie, w którym dyrektor szkoły może złożyć organowi prowadzącemu szkołę informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej, w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej organ prowadzący szkoły podstawowe może, w ramach udzielonej przez wojewodę dotacji, przyznać szkołom środki z dotacji […]

2 września 2014

Koszt „Naszego elementarza”

nasz elementarz-okładka

4,34 zł – to koszt każdej z czterech części podręcznika „Nasz elementarz”. I takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. Szkoła nie może żądać wyższej kwoty. Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 […]

8 lipca 2014

Elektroniczne wzory formularzy – finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

tablica MEN

Od dnia 8 lipca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902. Rozporządzenie określa: 1) sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, […]

Idź do góry