Inne formy wychowania przedszkolnego

8 sierpnia 2013

Inne formy wychowania przedszkolnego

W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone 5 sierpnia 2010 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 149, poz. 991) wydane zostało nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, […]

8 sierpnia 2013

Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

Zgodnie z zapisami powyższego projektu, obowiązkiem beneficjenta jest zapewnienie jego trwałości po jego zakończeniu, co należy rozumieć, jako kontynuację działań zgodnych z wymogami projektu. W przeciwnym razie beneficjent może zostać zobowiązany – przez instytucje monitorujące i kontrolujące – do zwrotu środków otrzymanych na projekt. Warunek trwałości projektu stanowi podstawowy wymóg programów dofinansowanych ze środków unijnych. […]

8 sierpnia 2013

Inne formy przedszkolne – Organizacja

Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) działają zgodnie z art. 82-84 oraz 89-90 ustawy z  dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w […]

Idź do góry