Pytania i odpowiedzi

1 września 2017

Nowy rok szkolny 2017/2018 – rozpoczęcie zajęć w przedszkolach

Ponad 1,3 mln dzieci w wieku 3-6 lat w blisko 22 tysiącach przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego wszystkim uprawnionym […]

23 czerwca 2015

4-latki w wychowaniu przedszkolnym

Czy dziecko, które ukończyło 4 lata w marcu 2015 r., ma prawo do uczęszczania do przedszkola od września 2015 roku? Czy szkoła ma obowiązek przyjąć 4 latków do oddziału przedszkolnego, czy nie? Dziecko 4-letnie uzyskuje prawo (a nie obowiązek) do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy […]

19 marca 2014

Liczebność oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Czy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej może być więcej niż 25 dzieci? Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które […]

8 września 2013

5-latki w wychowaniu przedszkolnym

Dlaczego do oddziału przedszkolnego w mojej miejscowości jest zapisanych 28 pięciolatków, skoro przepisy mówią o maksymalnej liczbie 25 dzieci? Pani dyrektor na ogólnym zebraniu stwierdziła, że podziału na grupy nie będzie, bo nie ma pieniędzy na drugą grupę. Zgodnie z § 5 pkt 2 załącznika nr 1 Ramowy statut przedszkola rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]

8 września 2013

6-latki w wychowaniu przedszkolnym

Dziecko 6 lat (ur. 2009 r.) obecnie uczęszczające do przedszkola od miesiąca września idzie do 1-szej klasy, szkoła twierdzi, że nie ma szansy powrotu z pierwszej klasy do przedszkola, tak jak to było w poprzednich latach. Czy jest jakieś „awaryjne” rozwiązanie? Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie […]

8 sierpnia 2013

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Ile czasu mam zaplanować na realizację podstawy programowej z języka obcego nowożytnego w przedszkolu? W przypadku realizacji zajęć w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym, podobnie jak w innych obszarach wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej[1], nie określa się dokładnego wymiaru godzin. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Organizację […]

8 sierpnia 2013

Finansowanie placówek wychowania przedszkolnego

Ze względów zawodowych, chcę by moje pięcioletnie dziecko chodziło do przedszkola położonego w sąsiedniej gminie (tam pracuję). Dyrektorka przedszkola zażądała, bym przedstawił oświadczenie podpisane przez wójta mojej gminy, o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego mojego dziecka. Jest to warunek przyjęcia dziecka do przedszkola.  Przepisy prawa oświatowego nie przewidują, by mieszkaniec danej gminy musiał […]

Idź do góry