Rok Szkoły Zawodowców

5 grudnia 2014

Refundowanie pracodawcom kosztów prowadzonej przez nich praktycznej nauki zawodu

zawodowcy-logo

Pracodawcom, którzy przyjmują uczniów na praktyczną naukę zawodu – na podstawie umowy zawartej ze szkołą – przysługuje refundacja ponoszonych kosztów. Zasady tej refundacji określa art. 70a ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu. Natomiast pracodawcy, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników – na podstawie umowy o pracę – otrzymują dofinansowanie […]

10 października 2014

Projekt podstaw programowych kształcenia w trzech zawodach

W związku z wprowadzeniem 3 nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. z 2014 r. poz. 1140), Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z pracodawcami, na nowy rok szkolny 2015/2016 przygotowało podstawy programowe kształcenia w zawodach: technik […]

Idź do góry